Følg oss på:
Filterer etter:

Militarisering med hjelp fra nord

Den colombianske militariseringsmodellen eksporteres til Mellom-Amerika. Honduras godkjente forrige uke en lov som gir militæret fullmakt til å ta over politiets oppgaver.

Liten sjanse for rettferdighet

Mulighetene for restitusjon er små for ofrene i Colombia. Det nasjonale rrettsystemet er svakt og undergraves stadig, og colombianske jurister fortsetter å være ofre for vold og trusler.

Demonstrerer over hele kontinentet

Tusenvis av mennesker demonstrerte torsdag mot en økt privatisering av høyere utdanning. Over hele Latin-Amerika gikk folk ut i gatene for å kjempe for retten til utdanning for alle.

Opnar for legalisering av narkotika

Presidenten i Colombia, Juan Manuel Santos, ber det internasjonale samfunnet å vurdera legaliseringa av narkotika for å bergrensa dei brutale konsekvensane av narkotikatrafikken.

Studentene tok over gatene

I Colombia streiker studentene ved de offentlige universitetene og torsdag 10. november tok tusenvis til gatene i en fredelig mobilisering med krav om retten til en gratis og kvalitetssikret utdanning.

Den vanskelige returen

Denne uken arrangerer LAG og PBI tre møter om jord og konflikt i Colombia med den colombianske menneskerettighetsforkjemperen Ingrid Vergara fra organisasjonen MOVICE.

Ny retning for Colombia?

Bogotas nye borgemester er tidligere geriljamedlem og ventreradikal Gustavo Petro som har eklært krig mot korrupsjonen i hovedstaden.

Fortsatt straffefrihet

Selv om mange håpet på bedringer har Santos-styret i Colombia verken gitt mer sikkerhet til fagforeningsaktivister eller økt oppklarings- og domfellingsandelen for gamle saker.

Fagbevegelse mot frihandelsavtale

AFL-CIO er ikke imponert over president Santos tiltak mot drap på fagforeningsaktivister og andre i sivilsamfunnet i Colombia. Mandag ba de Obama utsette frihandelsavtalen.