Nyhetsarkiv
Filterer etter:
Arbeidsliv

Honduras voksende prekariat

På tross av en minimal velferdsdekningen i Honduras står hele velferdssystemet, og arbeidsmiljøloven som helhet, for fall.

Fagbevegelse er risikosport

90 tillitsvalgte ble drept i 2010 på grunn av sitt engasjement. Over halvparten av drapene var i Colombia.

El Trabajador

Colombia har lenge vært verdens farligste land for fagforeningsaktivister. I 2010 kom Honduras inn som nest farligst.