Nyhetsarkiv
Filterer etter:
Urfolk

Demokratiet i Bolivia må gjenopprettes

Latin-Amerikagruppene i Norge krever at den norske regjering fordømmer statskuppet i Bolivia og USAs påviste innblanding. Norge må ta avstand fra overgrep mot tilhengere av Morales, folkevalgte og urfolk, og bør støtte Mexicos arbeid for å få internasjonale organer som OAS og FN til å kreve at konstitusjonell orden må gjenopprettes og at landets folkevalgte president må gjeninnsettes.
Foto: Dario Kenner

Foto: Dario Kenner

Kamp og konflikt i Bolivias nasjonalparker

Bolivias urfolksgrupper mobiliserte og stoppet en fryktet vei. Nå trues bærekraft og biologisk mangfold i landets nasjonalparker av vannkraftutbygging.

Den lange marsjen

Bolivias urfolks kamp for sine territorier kan tvinge regjeringen til å endre kurs.

TIPNIS-motorvei endelig stoppet

Etter at politiet brøt opp urfolksmarsjen mot motorvei-utbyggingen i TIPNIS lover Morales nå byggestopp og folkeavstemning om veiens framtid.

Plurinasjonalitet under press

Bolivia: Over 1500 urfolk fra lavlandet har demonstrert siden 15. august mot statens planlagte veiutbygging. Brasil har store interesser i veien, og alle er interessert i oljen.

Bolivia ut av narkotikakonvensjon

FN går ikke med på å fjerne kokabladet fra lista over narkotiske stoffer. Derfor har Evo Morales trukket Bolivia ut av FNs narkotikakonvensjon.

Liv kan ikkje patenterast

Bolivia har foreslått større endringar av avtaleteksten i WTO som omhandlar patentering.

Gazolinazo

LAGs samarbeidsorganisasjon i Bolivia, CEADL, er enige i nødvengheten for kutt i drivstoffsubisidier, men kritiserer MAS-regjeringen for manglende dialog med sivilsamfunnet i gjennomføringen av dekret 748.

Kampen om språket

Kvar 14. dag dør et språk, seiest det. Eit land som har bidrege til denne statistikken er Bolivia. Difor har dei sosiale rørslene av urfolksgrupper i landet mobilisert for å krevje respekt for sine språk og sin kultur. Nyleg vart 36 urfolksspråk heva til offisiell status i republikken.