I Latin-Amerika
Dette er en mulighet for aktivister fra våre samarbeidsorganisasjoner i Latin-Amerika til å lære av hverandre gjennom tilstedeværelse og deltakelse. Fra hvert land reiser det ut fire aktivister, to til hvert av samarbeidslandene. De har ofte som oppgave både å lære nye ting av organisasjonene de besøker, samt å lære bort noen fra sin egen organisasjon. Eksempler på tematikk de jobber med er agro-økologi, kooperativer, sikkerhetsrutiner i lokalsamfunn, politisk skolering og naturmedisin.