De jordløses bevegelse fyller 40 år: forplikter seg til videre kamp i åpent brev

«Til slutt bekrefter vi igjen den forpliktelsen vi påtok oss for 40 år siden: vi skal kjempe til ondskapen av storgods er utryddet fra samfunnet vårt og, med det, all undertrykkelse, elendighet, miljøødeleggelse og sult,» understreker De jordløses bevegelse etter fire tiår med kamp og kollektiv organisering.

Lørdag 27.januar publiserte de et åpent brev etter møtet til MSTs Nasjonale koordinasjon og den politiske markeringen av 40-årsjubileet til organisasjonen.

Brevet viser også til utfordringer som MST har i forsvaret av naturens goder og i organisasjonen før den VII Nasjonale kongressen til MST, som skal holdes i juli.

Åpent brev om MSTs forpliktelse til kampen og det brasilianske folk

40 år etter at kvinner og menn, arbeidere i rurale strøk, hadde dristigheten og motet til å utfordre storgodsene og danne De jordløses bevegelse, samles vi, som utgjør det Nasjonale koordinasjonen til MST, på den Nasjonale skolen Florestan Fernandes i Guararema, São Paulo.

Vi samles for å feire vår urfolks-, afrikanske-, og bondearv, for å hedre de mange historiske kampene til det brasilianske folk, og for å feire vår organisasjons lange levetid.

Vi samles for å feire at vi har vunnet jord. Vi er 450 tusen bosatte familier og mer enn 65 tusen familier som okkuperer. På landområdene som har blitt frigjort fra ignoransen og elendigheten, organiserer vi hundrevis av kooperativer, matforedlingsindustri og bygdeskoler. Vi feirer verdigheten til de som nå produserer mat og som beskytter vårt felles hjem, vår moder jord.

Det er denne verdigheten og stoltheten som inspirerer kampen for en folkelig jordreform, mot volden til rurale militser og tregheten til staten, uten å vike fra den sterke beslutningen om å håndheve den brasilianske grunnloven: jorda må demokratiseres for å oppfylle sin samfunnsmessige funksjon med å skape verdige liv for den rurale befolkningen, sunn mat og bevare naturen.

Vi feirer organiseringen av arbeidere som, med mot og besluttsomhet, kjempa mot statskuppet i 2016, fjerningen av rettigheter og forakten for menneskeheten fra Bolsonaro-regjeringen under Covid-19-pandemien. Med aktiv motstand i jordokkupasjoner og bosetninger, som en del av å bygge den folkelige jordreformen, prioriterte vi livet, styrket vi solidaritetsaksjonene og de folkelige mobiliseringene i hele landet.

Denne organiseringa var avgjørende for at Lula ble valgt til president, og hans valgseier var viktig i den internasjonale kampen mot høyreekstremismens offensiv. Vi har bygd opp og deltok i den seieren. Vi støtter alle regjeringens initiativ for å bekjempe sult, nød, arbeidsledighet og for å gjenindustrialisere landet på nye bærekraftige grunnlag. President Lula står ovenfor mange utfordringer og hindringer, og han vet at bare folkelig mobilisering og -deltakelse muliggjør gjennomføringa av de strukturelle transformasjonene som vårt samfunn så sterkt trenger.

I løpet av disse fire tiårene har vi stått opp mot utallige forsøk på å kriminalisere sosial protest. Ingen organisasjon har blitt trua så mye av parlamentariske utvalg drevet fram av de konservative kreftene. Vi feirer og takker for solidariteten vi har fått i møte med det mislykkede forsøket fra Den rurale lobbyen (*1) og ytre høyre på å kriminalisere oss gjennom å åpne en granskning (*2) mot MST, som også forsøkte å skremme Lulas regjering.

Vi er bekymra for eskaleringen av konflikter på landsbygda, preget av kriminalisering og drap av lederne av quilombolas (*3), urfolk, og jordløse bønder over hele landet.

Initiativer som Invasão Zero (*4) stimulerer til økt vold fra militsene til landeierne og sektorer innenfor jordbruksindustrien som forsvarer tilbakeskritt og for en av de høyeste konsentrasjonsratene av jord i verden. Vi står i solidaritet med familiene til de som har blitt drept i kampen for jorda, for forsvaret naturens goder og for annerkjennelsen av sine territorier.

Forkjemperen for død, Den rurale lobbyen godkjente den voldsomme liberaliseringen av bruk av sprøytemidler, de angrep urfolksområder, investerte penger i falske løsninger for klimakrisa og finansierte forsøket på statskupp 8.januar 2023.

Vi er bekymret for at det første året med Lulas regjering avsluttet det samme antallet familier i jordokkupasjon, som da han tiltrådde. Det er mange muligheter for å gjøre noe med denne passiviteten, forutsatt at regjeringen er fast bestemt på å konfrontere landran (grilagem *5) og den historiske konsentrasjonen av jord som preger strukturen til brasiliansk jordfordeling.

Dette krever en budsjettbevilgning til Departementet for landbruksutvikling og til INCRA (Det nasjonale instituttet for bosetting og jordreform, red.adm) som er i stand til å gjenoppta offentlig politikk for jordreformen i 2024, og som har de nødvendige betingelsene for å strukturere og styrke organiseringa til de som produserer sunn mat, verner om naturen og fremmer sosial rettferdighet.

Jordreformen er en strukturell og strategisk handling for å bekjempe ulike økonomiske og sosiale problemer i lander vårt, som naturødeleggelse, avskoging og ulovlig småskala gruvedrift (garimpo *6), sulten som preger millioners av menneskers liv, konsentrasjonen av inntekt og makt.

Derfor forplikter vi oss til å fortsette kampen for demokratiseringen av tilgang på jord, vokte over naturens goder og rettighetene til folk og samfunn på landsbygda, ved vann og i skoger til å utøve autonomi i sine områder.

Vi bekrefter på nytt vår forpliktelse overfor det brasilianske folk og til å bygge en mer rettferdig og egalitær nasjon gjennom kampen og byggingen av Folkelig jordreform. Mer enn å demokratisere tilgangen på jord, må jordreformen, for oss, produsere sunn mat for å fø den brasilianske befolkningen, beskytte naturens fellesgoder og bygge verdige liv på bygda.

Vi forplikter oss til å kjempe mot klimakrisa skapt av landene i det globale nord, de rike i verden, forurensende transnasjonale selskaper og industrilandbruket. Vi forplikter oss til å bevare naturens fellesgoder og opprettholder målet vårt om å plante 100 millioner trær, og krever at (alle verdens, red.adm) regjeringer forplikter seg til Null Avskoging (*7) og en massiv skogplantepolitikk.

Vi forplikter oss til å kjempe mot alle former for undertrykkelse og urettferdighet, til å urokkelig konfrontere alle former for rasisme, diskriminering og LGBT-fobi. Vi er solidariske og vil verken tie stille om folkemordet på det palestinske folket i Gaza, gjennomført av staten Israel og USA, eller om den ulovlige fengslingen av Julian Assange, en aktivist for demokratisering av informasjon og varsler om USAs krigsforbrytelser.

Til slutt bekrefter vi igjen den forpliktelsen vi påtok oss for 40 år siden: vi skal kjempe til ondskapen av storgods er utryddet fra samfunnet vårt og, med det, all undertrykkelse, elendighet, miljøødeleggelse og sult.

Vi ønsker å styrke disse forpliktelsene i den daglige kampen, men spesielt, på vår VII Nasjonale Kongress, som vil finne sted i juli i år i Brasilia (DF).

Og vi inviterer det brasilianske folk til å feire vår kultur, vår (mat-, red.adm) produksjon og til å bli kjent med vårt reviderte Program for Folkelig Jordreform og det vi foreslår for å bygge et verdig og sunt samfunn og bygd!

Leve det brasilianske folket! Leve den folkelige kampen!

Kjempe, bygge Folkelig jordreform!

På vei mot den VII Nasjonale kongressen til MST!

Den nasjonale skolen Florestan Fernandes, Guararema 27. januar 2024.

De jordløses bevegelse, MST


Fotnoter

(*1) "Bancada Ruralista" brukes om en politisk blokk i det brasilianske parlamentet som representerer interessene til landbrukssektoren, spesielt store jordeiere og agroindustrien (forklaring generert av kunstig intelligens)

(*2) En parlamentarisk granskingskomité (CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito). Mer informasjon om denne granskningen mot MST finnes her: The Parliamentary Commission of Inquiry on the MST ends | Política (brasildefato.com.br) og CPI contra o MST fracassa - MST

(*3) Quilombolas er historiske bosetninger dannet av rømte slaver under kolonitiden. I dag er quilombolas også brukt for å beskrive samfunnene selv og deres kulturelle arv. Medlemmer av quilombolasene har spesielle rettigheter knyttet til land og andre former for kulturell beskyttelse i henhold til brasiliansk lov (forklaring generert av kunstig intelligens).

(*4) Invasão Zero betyr null invasjon og sikter til en gjeng store jordeiere i Brasil som angriper og kriminaliserer jordokkupanter. De pågår nå en politietterforskning mot Invasão Zero for å ha vært involvert i drapet på urfolkskvinnen Maria de Fátima Muniz i Bahia.

(*5) "Grilagem" referer til ulovlige metoder for å forfalske eller manipulere dokumenter som angår jordeierskap i Brasil, vanligvis ved å skaffe seg falske landtitler. Dette gjøres ofte for å urettmessig tilegne seg landområder, spesielt i regnskogsområder (forklaring generert av kunstig intelligens)

(*6) "Garimpo" er aktivitet knyttet til gullgraving eller utvinning av andre verdifulle mineraler, vanligvis med manuelle metoder i liten skala (forklaring generert av kunstig intelligens).

(*7) "Desmatamento Zero" er en målsetting om å eliminere eller redusere avskoging til null.

Oversatt av Frøya Torvik. Foto av Priscila Ramos
Land