Colombia: Vår forespørsel til FNs sikkerhetsråd

Sammen med en rekke europeiske sivilsamfunnsorganisasjoner, har vi signert et brev med forespørsler til FNs sikkerhetsråd i forbindelse med deres besøk til Colombia i februar 2024.

LAG, OIDHACO og en rekke andre europeiske sivilsamfunnsorganisasjoner ønsker FNs sikkerhetsråd velkommen til Colombia på et tidspunkt da det er nødvendig å styrke prosessene som fremmer fred.

Vi ber om at Sikkerhetsrådet under sitt besøk til Colombia avholder møter med et bredt spekter av sivilsamfunnsorganisasjoner, inkludert kvinners, urfolks og afro-colombianske organisasjoner, samt internasjonale organisasjoner som følger opp colombianske organisasjoner i fredsbyggingen.

I brevet uttrykker vi vår bekymring for forsinkelsene i gjennomføringen av fredsavtalen fra 2016. Vi oppfordrer FNs sikkerhetsråd til å fortsette å insistere på gjennomføringen av fredsavtalen. I den forbindelse uttrykker vi bekymring for den vedvarende forsinkelsen i gjennomføringen av etnisk kapittel og alle kjønnsmessige bestemmelser i avtalen.

Det er avgjørende at denne fredsavtalen forblir omfattende i sin gjennomføring.

Vi roser arbeidet til FNs verifikasjonsoppdrag i Colombia med å overvåke og verifisere overholdelsen av fredsavtalen fra 2016. Utvidelsen av mandatet for å verifisere gjennomføringen av våpenhvilen mellom regjeringen og ELN er viktig. Likevel bør det ikke innebære en svekkelse av oppmerksomheten på gjennomføringsprosessen for fredsavtalen fra 2016.

Vi mener at det sivile samfunnet i Colombia er fundamentalt for koordinering, fremming, dynamikk og overvåking av gjennomføringen av fredsavtalen. Det spiller en avgjørende rolle i fredsbyggingen på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, og er derfor i stand til å rapportere grunnleggende kunnskap om hva som skjer i de mer fjerntliggende områdene av landet, til Sikkerhetsrådet.

Land