Solidaritetsbrigadene starter igjen

Solidaritetsbrigadene har fått godkjent søknad hos Norec (Norsk senter for utvekslingssamarbeid) til å drive prosjektet i 2024 og 2025. Vi starter mobilisering og rekrutteringsprosesser omgående.

Vi er veldig glade for at Norec ser at prosjektet er solid og verdifullt. Nå samler vi alle krefter for å starte opp igjen og lyser ut to typer nord-sør utvekslinger med oppstart allerede i februar.

Elise Fjordbakk, prosjektleder for Brigadeprosjektet

Solidaritetsbrigadene er et utvekslingssamarbeid mellom LAG i Norge, Conavigua i Guatemala, MST i Brasil og CNA i Colombia.
Prosjektet ser litt annerledes ut enn tidligere. Blant annet vil utvekslingene ha et spesielt fokus på global matsuverenitet, bærekraftige jordbrukspraksiser, beskyttelse av landområder, samt hvordan man kan styrke organiseringsevnen i sosiale bevegelser. I tillegg reduseres antall utvekslingsplasser.

Under kan du lese kort om de to utvekslingene LAG søker deltakere til. Utlysningene vil publiseres i løpet av uka, og fristen for å søke blir allerede 19. november.


Politisk skolering om matsuverenitet i Brasil


Antall: 4 plasser
Varighet: 6 mnd fra februar – juli
Etterarbeid:
August - november

Bli med på politisk skolering om matsuverenitet hos De jordløses bevegelser i Brasil, hvor du vil få både teoretisk og praktisk erfaring rundt solidarisk matproduksjon. Som frivillig vil du jobbe sammen med andre frivillige fra Norge, Colombia, Guatemala og Brasil om et informasjonsprosjekt relatert til matsuverenitet. I tillegg vil du bli kjent med MST som sosial bevegelse og hvordan de jobber.

 • Språkkrav: Det er ønskelig med portugisisk- eller spanskkunnskaper, eller at du er innstilt på å legge inn en innsats i å lære deg språk.
 • Politisk skolering: Du vil få politisk skolering på MST sin nasjonale skole, ENFF.
 • Uteopphold: En stor del av utvekslingen vil foregå i MST sine bosetninger, hvor du vil ta del i hverdagslivet til en familie og et organisert lokalsamfunn som sammen dekker egne behov knyttet til matproduksjon.
 • Etterarbeid: I fire måneder jobber du med å spre informasjon om matsuverenitet i Brasil og Latin-Amerika i Norge.
 • Lommepenger: Du får utgifter knyttet til reise og opphold dekt, i tillegg til 3000 kroner i måneden i lommepenger. Det er ikke lenger en egenandel for å reise på brigade.

Les mer og søk her.


Jobb hos Latin-Amerikas største sosiale bevegelse


Antall:
1 plass
Varighet: 10 mnd fra februar –november i Brasil
Etterarbeid: 2 mnd fra desember til januar på LAG-kontoret i Oslo
Lønn: 20 000 per måned, inkludert i etterarbeidstiden. I tillegg får man dekt losji, samt enkelte andre kostnader knyttet til oppholdet.

Vil du få erfaring fra en av verdens største sosiale bevegelser? Vi søker etter en aktivist som vil jobbe hos MST i 10 mnd. Den ansatte vil bli jobbe i MSTs pedagogiske sektor på ENFF blant annet med å tilrettelegge for internasjonale kurs, lage internasjonale kampanjer, praktiske oppgaver relatert til jordbruk, og jobbe med et informasjonsprosjekt om matsuverenitet. Du vil også bidra med å legge til rette for politisk skolering for norske frivillige fra LAG, samt våre partnerorganisasjoner i Colombia og Guatemala.

 • Språkkrav: Du må kunne ha portugisisk, eller eventuelt spansk som arbeidsspråk. Dersom du kan spansk, må du være innstilt på å lære deg portugisisk.
 • Erfaring: Tidligere erfaring med prosjektstyring og arrangement. Ønskelig med erfaring fra LAG og Brigadeprosjektet, og fra MST/Brasil. Ønskelig med høyere utdanning innenfor samfunnsvitenskap, pedagogikk eller agronomi/agroøkologi, og/eller relevant arbeidserfaring kan gjøre opp for dette.
 • Etterarbeid: Du vil jobbe i to måneder på LAG-kontoret i Oslo med rapportering, politisk påvirkning og foredrag for LAG og andre målgrupper.

Les mer og søk her.


Hva er de største endringene i prosjektet?

 • Reduksjon i antall brigadister. LAG vil sende 5 brigadister i året, istedenfor 20. Vi vil motta 2 sør-nordbrigadister. Samtidig er lengden på utvekslingen økt til 6 måneder, etter krav fra Norec.
 • Programendring: nord-sørbrigadister vil i større grad være frivillig (militante) hos partnerorganisasjon, heller enn å ha eget separat program organisert av LAG.
 • Ingen utekoordinator. På denne måten blir det likt for alle organisasjoner, i at det er mottaker-organisasjon som har ansvaret for brigadistene som er på utveksling.
 • Proff-deltaker vil ha en støttefunksjon for de frivillige nord-sørbrigadistene. Alle nord-sørbrigadistene skal sammen ha et feltarbeid i Brasil.


Oversikt over alle utvekslingene i prosjektet

 • 4 nord-sørbrigadister fra LAG til MST (Brasil) i 6 mnd.
 • 1 nord-sørbrigadist fra LAG til MST (Brasil) i 10 mnd.
 • 2 sør-nordbrigadister, fra Conavigua (Guatemala) og CNA (Colombia) til LAG i 6 mnd.
 • 1 sør-sørbrigadist fra CNA (Colombia) til Conavigua (Guatemala).
 • 1 sør-sørbrigadist fra CNA (Colombia) til MST (Brasil).
 • 1 sør-sørbrigadist fra MST (Brasil) til CNA (Colombia).
 • 2 sør-sørbrigadister fra Conavigua (Guatemala) til CNA (Colombia).
 • 3 sør-sørbrigadister fra Conavigua (Guatemala) til MST (Brasil).
Tags