Vil du delta på kurs i politisk skolering (Latinão) hos MST i Brasil?

Kom å lær av Latin-Amerikas største sosiale bevegelse. Vi søker deltakere til politisk skolering i Brasil. Kom på informasjonsmøte for mer informasjon.

Kurset varer i 1 måned og samler unge aktivister fra hele Latin-Amerika for politisk skolering og ideutvikling. Det koordineres av MST, LAGs samarbeidspartner i Brasil, og er et samarbeid gjennom den internasjonale bevegelsen Via Campesina.

Kurset starter i midten av september og varer til midten av oktober på MSTs nasjonale skole Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF), rett utenfor São Paulo. I alt har kurset mellom 60 og 100 deltakere. Hovedfokuset på kurset er politisk teori og latinamerikansk historie. I tillegg til politisk skolering inngår dugnadsarbeid på skolen som en del av opplegget.

Kurset foregår i stor grad på spansk og regnes som svært intensivt. Programmet varer ofte fra tidlig på morgenen til sent på kvelden. Søkere må derfor belage seg på mye arbeid: Deltakelsen regnes som en fulltidsbeskjeftigelse, og det er ingen pauser til egne aktiviteter eller reising på eget initiativ i løpet av kurset. Til gjengjeld får deltakeren representere LAG i et svært viktig forum for sosiale bevegelser i Latin-Amerika, og svært god kunnskap om og kjennskap til Latin-Amerikas politiske historie og sosiale kamper.

Nysgjerrig? Kom på informasjonsmøte

LAG arrangerer et åpent informasjonsmøte om kurset. Alle som kan tenkte seg å delta på kurset, både nå og i framtida, er velkomne.

Møtet blir avholdt 7. juni klokka 16.30, på LAG-kontoret i Kolstadgata 1 i Oslo. Det er også mulighet for å være med digitalt (gi da beskjed på forhånd til vilde@lagnorge.no).

Hvem kan søke?

Alle LAG-aktivister over 18 år kan søke.

Søkeren må ha god kunnskap om Latin-Amerika og grasrotbevegelser, og om europeiske og globale politiske spørsmål.

Søkeren må kunne kommunisere svært godt på spansk eller portugisisk.

Det er en forutsetning at deltakeren bidrar til å jobbe videre med politisk skolering i og sammen med LAG etter endt kurs

Deltakeren betaler ikke avgift for å være med på kurset, og får dekket kost og losji i kursperioden. Deltakeren må dekke deler av reisekostnadene og medfølgende utgifter selv. LAG kan refundere inntil NOK 5000 av reisekostnadene.

Hvordan søke?

Du søker ved å sende inn en søknad der du inkluderer noen setninger om dine forventninger til kurset og om dine tanker om hvordan du kan bruke erfaringen i LAG fremover. Legg gjerne ved CV.

Søknaden sendes til daglig.leder@lagnorge.no

Søknadsfrist 11. Juni

Kontakt

For spørsmål om selve kurset, kontakt tidligere deltaker Stine Linnerud Jespersen på stinelinnerudjespersen@gmail.com

For praktiske spørsmål kontakt: Vilde Haugsnes på vilde@lagnorge.no

Land