Håp for etablering av en ny skole for internasjonale feminister

Motstand i pandemiens tid - LatinAmerika #1 2021: For aktivister har mange demonstrasjoner, møter og prosjekter blitt avlyst etter at koronapandemien brøt ut våren 2020. Det kan virke håpløst å prøve å få til endringer som å øke fokuset på miljø, fremme kvinners rettigheter og styrke internasjonal solidaritet. Er hele verden satt på vent? Hva skjer med håpet for en mer likestilt verden? Til tross for dette, finner vi håp i at våre kamerater i Latin-Amerika er i gang med etablering av en ny internasjonal skole for organiserte feminister.

I 2018 gikk fire internasjonale organisasjoner, Grassroots Global justice, Grassroots International, Indigenous Environmental Network og Marcha Mundial das Mulheres, sammen om å starte “Escola Internacional de Organização Feminista Berta Cáceres”, som er navnet på skolen.

Skolen skal bli brukt som en samlingsarena for undervisning for aktivister fra hele verden. Skolens formål er å styrke feminisme, folkelige bevegelser og allianser på tvers av landegrenser. De ønsker å skape en skole for undervisning, kurs og diskusjoner. Ideen er å skape et rom for å bygge samhold blant aktivister fra forskjellige sosiale bevegelser fra hele verden.

Skolen skal fokusere på dagsaktuelle politiske temaer. De ønsker å se på motstandshistorie og vår kollektive hukommelse, for å drive antikolonial og antikapitalistisk kamp. Organisasjonen vil jobbe mot undertrykkelse gjennom å fremme faglige kompetanser i feministiske fagdisipliner for økonomi og teori, samt gi kursing i aktivisme og mobilisering av bevegelser. Skolen består av åtte arbeidsgrupper som jobber med hvert sitt tema: systematisk undertrykkelse, kropp og seksualitet, miljø og naturbevaring, stat og demokrati, mobilisering av bevegelser, feministiske teorier og opplæring i aktivisme.

Ideen er å skape et rom for å bygge samhold blant aktivister fra forskjellige sosiale bevegelser fra hele verden.

Arbeidet med etablering av “Escola Internacional de Organização Feminista Berta Cáceres“ frem til 2020, har bestått i studietimer og planleggingsmøter, diskusjoner og to internasjonale seminarer. På grunn av koronapandemien har aktivistene som har ansvar for planleggingen, blitt tvunget til å finne nye løsninger for å samles.

I oktober 2020 arrangerte gruppen derfor en feministisk skolering online, som et pilotprosjekt. I to dager møttes 75 kamerater fra fire organisasjoner og allierte bevegelser, som Movimento dos trabalhadores rurais sem terra (MST) og Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indigenas de Honduras (COPINH). På den digitale skolen ble det diskutert hvordan pandemien har forsterket ulikhet i samfunnet og ført med seg nye problemstillinger.

Skolen er oppkalt etter en honduransk feminist og urfolksaktivist. Navnet på skolen ble valgt ut i felleskap av aktivister som deltok på pilotprosjektet til skolen, for å hedre Bertas viktige innsats som aktivist. Berta Cáceres grunnla COPINH og er kjent for sin motstandskamp mot Agua Zarca-vannkraftverket, som ble planlagt å skulle ligge midt i et urbefolkningsområde og ville demme opp deres tilgang på vann. Cáceres ble myrdet i 2016 av armerte menn trent opp på amerikanske militærbaser, og har blitt linket til utbyggerne av dammen, Central American Bank for Economic Integration og andre store internasjonale aktører.

Kvinnene bak skolen er allerede i gang med forberedelser for aktiviteter som skal skje i 2021. Aktivitetene skal foregå over tre måneder, slik at det blir god tid til å gå gjennom temaene og jobbe videre med utviklingen av skolen. Gruppen jobber også med å finne ut av hvordan skolen skal utfolde seg i de ulike territoriene til organisasjonene.

Den brasilianske aktivisten Nalu Faria fra Marcha Mundial das Mulheres beskriver prosessen slik:

– Organiseringen av en internasjonal skole vil alltid ha flere retninger: det er en prosess for å artikulere ord og skape dialog. I vårt tilfelle blir skolen organisert av fire organisasjoner, som allerede er en del av et etablert samarbeid. Dette gjør det enda tydeligere at opplæringen vi ønsker å tilby, er en konkret prosess for å styrke samhandling mellom organisasjoner.

Det er fortsatt en liten stund til skolen vil være helt klar og mye planlegging gjenstår. Det er likevel spennende å følge med på utviklingen av skolen, og hvor mye aktivistene har klart å gjennomføre til tross for pandemien.

Denne artikkelen ble først publisert i tidsskriftet LatinAmerika #1 2021

Anneli Rystad Aune
Solidaritetsbrigadist i Brasil 2018
Land
Tags