Støtte til chilenske arbeidere i konflikt med norske Statkraft

Endret skiftordning og svekket arbeidstakerrettigheter hos Statkraft i Chile. Fagforening og arbeidere protesterer.
Streikevakter utenfor Statkrafts elvekraftanlegg Los Lagos. Foto: SINACIN

Arbeidskonflikten er knyttet til elvekraft-prosjektet Los Lagos i den sørlige chilenske Osorno-provinsen. Prosjektet ble påbegynt i 2019 og Statkraft skriver at elvekraftverket er planlagt ferdigstilt og i drift i 2022. Konflikten kommer av at Statkraft har bedt det utførende selskapet “Consorcio BOV SPA” om å unilateralt endre arbeidernes skiftordning fra to uker på og to uker av, til 10 dager på og 5 dager av. I tillegg har selskapet opphevet alle koronatiltak. Dette har opprørt arbeiderne.

Fagforbundet SINACIN uttaler at 10×5-skiftet ikke gir arbeiderne adekvat hvile grunnet den avsidesliggende beliggenheten som gir lang reisetid til prosjektet. Arbeiderne har i lang tid forsøkt å snakke med ledelsen i Statkraft som har ignorert forespørslene.

Protester

Torsdag 5. august protesterte en delegasjon av arbeidere utenfor den norske ambassaden i Chile med håp om at konsulen vil legge til rette for et møte med Statkraft. Statkraft har fortsatt ikke gått med på å holde et møte med tillitsvalgte.

Ettersom Statkraft fortsatt ikke har villet komme arbeiderne i møte, øker arbeiderne nå protestene.

Det er verdt å merke at i 2016 ble Statkraft nødt til å stanse et prosjekt i samme elv som det nåværende prosjektet, da de ikke overholdt ILO konvensjon 169 med bestemmelser om urfolks rettigheter.

Bærekraft

Statkraft i Norge hevder i sin markedsføring å være opptatt av bærekraft. Da er det paradoksalt at selskapet krever en skiftendring som forverrer livskvaliteten til arbeiderne for prosjektet, sier demonstrantene.

Produksjon av fornybar energi kan ikke tillates å forverre arbeidsbetingelser, og vi kan ikke tillate at norskeide prosjekter begrenser urfolk og lokalsamfunns rett til egne landområder og vannkilder.

Ny markering

Latin-Amerikagruppene i Norge står med fagforbundet SINACIN og arbeiderne i Chile!

Chilegruppa i LAG arrangerer markering utenfor Utenriksdepartementet fredag 20. august klokken 17, til støtte for arbeiderne i Los Lagos-prosjektet. Alle er velkomne til å bli med.

Land