LAG fordømmer Ortegas brudd på demokratiske prinsipper før valget

Foto: Jorge Mejía peralta, Flickr,  CC-BY 2.0

Foto: Jorge Mejía peralta, Flickr, CC-BY 2.0

LAG fordømmer brudd på demokratiske prinsipper og følger nøye med på situasjonen i landet. Vi er bekymret for den siste bølgen av arrestasjoner og ransakinger. Vi mener dette er et resultat av en Ortega-innført lov som brukes til å kneble og kriminalisere motstandere som kan føre til et valg uten en reell opposisjon.

Daniel Ortega ble først valgt som president i 1984 og var en av generalene som stod i spissen for sandinist-revolusjonen. Deretter tapte han valget i 1990 mot en borgerlig koalisjon ledet av Violeta Chamorro. Til tross for skuffelse, var maktoverførelsen til Chamorro relativt fredelig. Ortega kom tilbake til makten i 2006 med en kampanje som fokuserte på sosiale reformer og fattigdomsreduksjon.

Siden har den tidligere revolusjonshelten ikke lenger vært den samme. Vi har vært vitne til autoritære trekk, hvor han har endret grunnloven flere ganger for å kunne sitte i ubegrensede perioder. Innføring av nye lover, som de facto forbyr opposisjonspolitikere, og har blitt brukt som lovlig grunnlag for arrestasjoner av politiske motstandere som Christina Chamorro (datter av tidl. President V. Chamorro) som mottok finansiering fra USAID.

Til tross for dette har Ortega hatt tilsynelatende stor støtte i befolkningen. Opposisjonen har vært famlende, og makta har han klart å beholde gjennom å inngå omstridte allianser med den katolske kirke og privat næringsliv. Men de siste årene har motstanden mot el pueblo presidente og hans kone, Rosario Murillo økt blant befolkningen. I 2018 ble det tydelig at Ortegas Nicaragua ikke var et land som hadde rom for kritiske blikk på eller opposisjon mot myndighetene. Demonstranter tok til gatene for å demonstrere mot en pensjonsreform. Mens politiet ble beordret til å skyte med skarpt, og flere hundre demonstranter ble drept, ble nærmest all kritisk presse sensurert. Ortega tok ingen selvkritikk, men kalte heller demonstrantene for vandaler og terrorister.

Valget i november - ingen håp om rettferdig gjennomføring


I mai godkjente nasjonalforsamlingen en valgreform som ikke krever deltakelsen av uavhengige nasjonale og internasjonale valgobservatører
, et krav fra OAS. Avgjørelsen kan føre til begrenset transparens. LAG er derfor bekymret for at det forestående valget i november vil bli preget av valgfusk og knebling av opposisjonen og pressen. Dersom ikke de politiske fangene blir frikjent og sluppet fri vil det kun være en kandidat igjen å stemme på. Ortega begrunner sine handlinger og innskrenking av ytringsfrihet med at de skal beskytte landet mot utenlandsk innblanding og imperialisme. Dette har historisk vært en reell utfordring for de sosialistike bevegelsene i Latin-Amerika. Selv om man skulle ha rettferdiggjort Ortegas politikk som grep for sosial fremgang og kampen mot imperialisme, mener LAG at det ikke kan gå på bekostning av sivile og politiske rettigheter til folk.

LAGs historie i Nicaragua


Det har siden revolusjonen vært et stort engasjement for Nicaragua blant den norske venstresiden. Mange av dagens Latin-Amerikainteresserte ble for første gang kjent med solidaritet og folkelig mobilisering gjennom sandinistene. LAG var intet unntak. Utgangspunktet for Brigadeprosjektet var nettopp sandinist-revolusjonen, og borgerkrigen utover 80-tallet. Flertallet av mennesker levde under uverdige forhold med sterk undertrykkelse, fattigdom og skeiv fordeling av jord og ressurser. I denne perioden ble over hundre nordmenn sendt på brigader til Nicaragua der målet var å vise sin støtte til sandinistene, geriljabevegelsen på venstresiden som kom til makta ved revolusjonen i 1979. I 1988 gikk LAG bort i fra å samarbeide direkte med sandinistregjeringa, og inngikk et samarbeid med bondeorganisasjonen UNAG. Prosjektet ga støtte til småbøndenes kamp for jord, økonomisk utvikling og folkelig organisering. Siste brigade reiste til Nicaragua i 2013 og samarbeidet med urfolksorganisasjoner på Atlanterhavskysten. LAG har historisk hatt et langt og viktig engasjement for folk i Nicaragua.

De siste årene har det vært vanskelig å finne gode samarbeidspartnere som både er regimekritiske, men også passer til LAGs profil, spesielt for Brigadeprosjektet sin del. Vi tar selvkritikk for et tilsynelatende labert engasjement for folket i Nicaragua.

LAG ønsker nå å styrke arbeidet sitt på Nicaragua, og arbeider med å sette opp en arbeidsgruppe som skal jobbe med Nicaragua og den politiske situasjonen i landet. Ønsker du å være med i en slik gruppe, kontakt info@lagnorge.no for mer informasjon!


Denne teksten er skrevet av styrelederne i Brigadeprosjektet og LAG Norge, og representerer ikke nødvendigvis alle LAG-medlemmers syn på Nicaragua. Vi som styreledere ønsker en åpen diskusjon velkommen.


Silje Hvilsom Kvanvik
Styreleder LAG-Brigader
Larissa Avelar
Styreleder LAG-Norge
Land