Colombia: Eskalerende vold mot demonstranter

Foto: Paro Nacional Indefinido Colombia 2021

Foto: Paro Nacional Indefinido Colombia 2021

Tallene på drap og politivold under demonstrasjonene i Colombia øker stadig. I Cali er den colombianske hæren satt inn etter ordre fra president Duque for å rydde byen for demonstranter. LAG er svært bekymret for situasjonen.

At en folkevalgt president setter inn hæren mot sin egen befolkning for å dempe protestene er meget urovekkende, og bryter med retten til organisering og sosial demonstrasjon. Protestene viser en befolkning som har fått nok av en politikk som bare gagner eliten i landet og som krever strukturelle endringer.

Diego Marin Rios, daglig leder i LAG.

Tusenvis av colombianere har vært med i nasjonalstreik og demonstrasjoner mot et skattereformforslag fra regjeringen, som ville ramme de fattigste hardest. Det har fra demonstrasjonene startet vært meldt om maktmisbruk fra politiet, hæren og antiopprørspolitiet, også fra LAGs samarbeidspartner CNA. Duque trakk tilbake reformforslaget på søndag, men protestene handler om langt mer enn skattereformen.

I løpet av morgentimene i dag har situasjonen forverret seg, og i landets tredje største by, Cali, er situasjonen spesielt prekær. President Duque har utstedt en ordre om militær bistand for å fa tilbake kontroll over byene med store protester. I Cali har forsvarssjef Eduardo Zapateiro tatt kontroll.

Voldsutøvelsen mot demonstrantene er kraftige, og så langt har den ikke-statelige organisasjonen Temblores registrert 21 drepte, 4 tilfeller av seksuell vold, mer enn 600 ulovlige arrestasjoner og over 300 skadde. Tallene forventes å øke.

Foto: Foto: Paro Nacional Indefinido Colombia 2021

Misnøyen og frustrasjonen mot Duque-regjeringen er ikke noe nytt. Mobiliseringene vi er vitne til nå skiller seg allikevel fra tidligere protester med en mye bredere oppslutning som strekker seg over hele befolkningen. Alle samfunnslag har tatt til gatene og krever endring som går langt utover skattereformen.

Dette er et resultat av manglende tiltak når det gjelder de enorme sosiale- og økonomiske forskjellene som har eskalert under pandemien. Antall internt fordrevne og den pågående menneskerettighetskrise er også forverret. Vi er nå vitne til en regjering som tviholder på makten. Dette er et skjebnesvangert øyeblikk for landet.

Diego Marin Rios, daglig leder i LAG.

LAG er svært bekymret for utviklingen vi nå ser i Colombia, og vil følge situasjonen nøye i tiden fremover. LAGs samarbeidspartner CNA (Coordinador Nacional Agrario) har vært sentral i streiken. Utover å kjempe mot regjeringens skattereform krever CNA gjennomføring av en jordreform og beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere. I lys av den eskalerende volden krever de også stans i militariseringen av sosial protest, og at colombianske borgeres rett til sosial protest må ivaretas.

Land