Nasjonal streik i Colombia mot skattereform

Tusenvis av colombianere har samlet seg til en nasjonal streik som startet onsdag 28.april.

Det protesteres mot en ny skattereform foreslått av regjeringen som har som mål å finansiere det offentlige underskuddet etter pandemien. Reformen vil gå hardt utover store deler av befolkningen, og spesielt arbeider- og middelklassen, som allerede sliter økonomisk i kjølvannet av pandemien.

Det er sentrale fagforeninger i Colombia som står bak streiken som nå har fått enorm oppslutning. I demonstrasjonene finner vi lærer og legeforeninger, studenter, afro-colombianere, urfolksgrupper, bondeorganisasjoner og mange flere som krever at Duque sin regjering trekker tilbake den kontroversielle skattereformen.

Demonstrasjonene som nå finner sted over hele Colombia strekker seg også langt utover motstanden mot skattereformen. Det er et resultat av frustrasjon og misnøye over manglende tiltak på de enorme sosiale- og økonomiske konsekvensene som pandemien har ført med seg, økt antall internt fordrevne og stadig økende tall på antall drepte miljø- og menneskerettighetsforkjempere. Så langt i år har 54 blitt drept.

Ikke overraskende blir streiken og demonstrasjonene møtt med utagerende vold fra politiet. Reuters har i dag meldt at bare i hovedstaden Bogotá har 31 personer blitt skadet, og 40 er arrestert. I en pressemelding fra nettverket «Congreso de Los Pueblos» antyder at tallene er mye høyere og vil fortsette å øke i dagene som kommer.

LAG sin samarbeidspartner CNA (Coordinador Nacional Agrario) står sentralt i streiken. I tillegg til å kjempe mot regjeringens skattereform krever CNA gjennomføring av en jordreform og beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere.

Foto toppbilde: CNA

Land