Bekymringsbrev: tre sosiale ledere arrestert i Colombia

Norsk Folkehjelp og Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) sendte onsdag et bekymringsbrev til UD og den norske ambassaden i Colombia angående de nylige arrestasjonene av Robert Daza, Teófilo Acuña og Adelso Gallo fra bondeorganisasjonen CNA.

Tre sentrale ledere og landsstyrerepresentanter i bondeorganisasjonen Coordinador Nacional Agrario (CNA) i Colombia har blitt arrestert i løpet av de siste dagene. Tirsdag ble Teófilio Acuña og Adelso Gallo arrestert, mens Robert Daza Guevara ble anholdt natt til onsdag i Nariño. Anklagene mot de tre bondelederne er ennå ikke offentliggjort.

Bondeorganisasjonen CNA representerer småbønder i Colombia og spiller en viktig rolle i å forsvare deres rettigheter og fremme et mer likeverdig og rettferdig Colombia. De tre lederne som ble arrestert på forskjellige steder i landet, spiller en viktig rolle både i sine regioner og nasjonalt som representanter i ulike nettverk. Mange organisasjoner i Colombia krever nå at Robert, Teofilo og Adelso løslates og at myndighetenes forfølgelse av sosiale ledere i landet opphører.

Disse tre arrestasjonene føyer seg inn i en lang rekke av liknende arrestasjoner og falske tiltaler mot sosiale ledere i Colombia de siste årene. Den juridiske forfølgelsen har vært et sentralt element i nedbryting av demokratiske rettigheter i landet. En rapport av World Organisation Against Torture (OMCT) og Comite de Solidarid con Presos Politicos, publisert i januar 2020, viser at arrestasjoner rettes særlig mot tre grupper: miljøaktivister og bondeorganisasjoner som kjemper mot infrastruktur- og utvinningsprosjekter i sine territorier, sosiale ledere som forsvarer fredsavtalen med FARC og som har deltatt i fredsprosessen med ELN, og personer som leder folkelige mobiliseringer. Rapporten bekrefter at 43 medlemmer av CNA har blitt arrestert siden 2017. Robert, Teofilo og Adelso er medlemmer av CNA som både kjemper mot store infrastrukturprosjekter i sine territorier og som kjemper for en fredelig løsning av Colombias konflikt.

Allikevel er forfølgelsen av sosiale bevegelser i landet mer omfattende, med en eskalerende volds- og drapsstatistikk som virker å forverres under pandemien. Hittil i 2020 har det blitt dokumentert 83 massakre med 350 personer drept i Colombia, ifølge INDEPAZ. Utover det har 292 sosiale ledere og menneskerettighetsforsvarere blitt drept i 2020. Siden fredsavtalen i Colombia ble underskrevet i 2016 har også 244 tidligere FARC-soldater blitt drept. Denne kritiske menneskerettighetssituasjonen i Colombia og myndighetenes behandling av sosiale ledere og sivilsamfunnsorganisasjoner motarbeider fredsbygging, både når det gjelder implementering av fredsavtalen med FARC og en fremtidig fredsprosess med ELN. FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, kom den 15. desember med en sterk oppfordring til colombianske myndigheter om å ta sitt ansvar for å beskytte befolkningen på alvor.

Norsk Folkehjelp og Latin-Amerikagruppene i Norge samarbeider med bondeorganisasjonen CNA og ser med bekymring på disse arrestasjonene og ber den norske regjeringen å følge opp situasjonen slik at rettighetene til Robert, Teofilo og Adelsos respekteres og CNA beskyttes.

Land