Politivolden i Chile tar ingen ende

Foto: Israel Acevedo/Wikimedia Commons

Foto: Israel Acevedo/Wikimedia Commons

Det chilenske folket er dypt bekymret over undertrykkelsene som foregår i landet. Det gjelder spesielt handlingene til det chilenske politiet, som har full støtte fra sin institusjonelle leder, og den øverste politiske autoriteten representert ved president Sebastian Piñera. Dette gjør situasjonen alvorligere.

Fakta som det refereres til, er knyttet til handlinger som utgjør massive og systematiske brudd på menneskerettighetene. Overtredelsene har foregått siden 19. oktober 2019, og fortsetter den dag i dag. Chile er nær en statlig politikk som skal brukes mot sivilbefolkningen. Dette har resultert i massearrestasjoner, døde, skadde og lemlestede. Grunnleggende rettigheter som liv, frihet, fysisk og psykisk integritet er truet.

Politiets bruk av gummikuler, kjemikalier og tåregass er gjentatte virkemidler. Tortur, kidnapping, voldtekt, nedverdigende og grusomme handlinger har blitt avdekket under varetekt. Det sitter fortsatt politiske fanger i chilenske fengsler som ble fengslet under demonstrasjonene som startet i oktober 2019. Alt dette minner chilenere på det som skjedde under Augusto Pinochets diktatur.

Diktaturet som aldri tok slutt

Urfolket i Chile, Mapuche, sier at for dem tok diktaturet aldri slutt. Mapuche-folket har lidd mye og gjennom mange år. Nasjonale og internasjonale selskaper sikler etter tilgang til, og utnyttelse av, de rike naturressursene i deres territorier. En aggressiv privatiseringspolitikk utover 80-tallet førte til at store områder ble solgt og privatisert. Ikke bare landjord, men også vannkraft og andre vannkilder ble privatisert. De ble solgt og overført til private ved bruk av voldelige pressmidler.

Mapuche-folkets rettigheter i Chile blir hyppig satt til side når de håndheves av en statsmakt og et system som ikke er endret siden diktaturet. Militærpolitiet har blitt stasjonert i Mapuches områder, og det har vist seg at de bruker harde midler. Det er de samme politistyrkene som vi ser voldtar, dreper og torturerer demonstrantene i gatene.

Under pandemien har den chilenske regjeringen utnyttet situasjonen og slått hardt ned på alle former for protester og mobilisering mot staten - i en tid hvor folket er enda mer sårbare enn tidligere. Derfor er det viktig og avgjørende å fastslå omfanget av situasjonen i Chile, slik at det norske og internasjonale samfunnet blir informert, og fordømmer disse grusomme handlingene.

Orlando Bernal
LAG-aktivist, Chilegruppa
Land