EFTA-Mercosur-avtalen, fortsatt ingen tegn til åpenhet

Foto: Chuttersnap på Unsplash

Foto: Chuttersnap på Unsplash

Ett år etter at Bolsonaro røpet nyheten om et ferdig signert utkast til frihandelsavtale mellom Norge og Brasil, vet fortsatt ikke opposisjonen, bøndene, urfolk eller andre berørte, hva avtalen kommer til å innebære.

Mandag 24.08.2020, pressemelding

Avtalen er signert mellom handelsblokkene EFTA og Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay), og legger blant annet til rette for at Norge kan importere mer tollfrie råvarer. I 2019 så verden en voldsom økning av branner i Amazonas, i 2020 har omfanget av brannene økt. Dette skyldes, blant annet, den økte produksjonen av soya, palmeolje og kjøtt til eksport.

“Stortinget må stoppe ratifiseringen av denne frihandelsavtalen. Amazonas brenner, og vi kan ikke fyre opp under bålet ved å legge til rette for stadig mer import av soya og andre råvarer”, sier Ida Smedstad, medlem i Latin-Amerikagruppene i Norge.

En udemokratisk prosess. Selv om det i dag er ett helt år siden det ble kjent at det har foregått skjulte forhandlinger, er ikke avtaleteksten offentliggjort. Regjeringen skriver på sine sider at det er vanlig at forhandlinger i EFTA skjer bak lukkede dører. Dette forhindrer demokratiske prosesser, og fratar menneskene avtalen vil berøre muligheten til å involvere seg før avtalen er ratifisert og det er for seint å komme med justeringer. Bønder og urfolk i Latin Amerika kjemper for å ikke miste jorden sin til det internasjonale markedet. Samtidig gir norske bønder beskjed om at de ønsker å redusere import soya, som både er usolidarisk og miljøskadelig, noe denne avtalen antas å gjøre det motsatte av.

“Vi trenger en demokratisk og bærekraftig handelspolitikk der miljø og menneskeverd går foran store selskapers interesser. Det må legges til rette for demokratiske behandlinger av slike avtaler, der folk som rammes blir hørt. Stortinget må nå ta folket og klimaet på alvor og droppe denne handelsavtalen”, sier Alva Oleanna Thingnes Førsund, medlem i Latin-Amerikagruppene i Norge.


Kontakt for ytterligere informasjon
Ida Smedstad, aktivist Latin-Amerikagruppene i Norge. +47 932 42 449, idasmedstad@gmail.com