Colombias tidligere president i husarrest – et viktig steg for rettstaten

Foto: Angel Páez

Foto: Angel Páez

Colombias høyesterett har satt tidligere president, Álvaro Uribe Vélez, i husarrest. Uribe har lenge blitt anklaget for grove menneskerettighetsbrudd samt samarbeid med narkokartell og paramilitære grupper. Rettskjennelsen er historisk i et land preget av straffefrihet med et rettssystem underkastet politikernes makt.

Pressemelding, onsdag 05.08.2020

I en enstemmig kjennelse har Colombias høyesterett beordret husarrest til Álvaro Uribe Vélez 4. August 2020. Han er dermed den første presidenten i Colombias nyere historie som har blitt arrestert. Uribe var president i perioden 2002-10, da landet var preget av alvorlige menneskerettighetsbrudd i en langvarig væpnet konflikt. Den tidligere presidenten var inntil i går representant for Centro Democrático, regjeringspartiet i nasjonalforsamlingen.   

Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) ser på arresten som svært positivt for Colombias demokratiske utvikling og mener dette har en enorm politisk og juridisk betydning for landet. Rettskjennelsen viser begynnende tegn på domstolenes uavhengighet, og kan markere et avgjørende vendepunkt i implementeringen av fredsprosessen og samfunnets forsoning etter den væpnede konflikten. Det har også stor betydning for å stanse straffefriheten i landet, og sikkerhetssituasjonen i områder preget av vold og krig. Colombia topper i dag listen over land med flest drap på miljøaktivister.

«For alle som ønsker fred og rettferdighet i Colombia er rettskjennelsen en positiv utvikling på vei mot reelt demokrati. Uribe har ledet motstanden mot fredsprosessen. Under hans regjering ble alvorlige menneskerettighetsbrudd begått, eksempelvis falsos positivos, ulovlige henrettelser av flere tusen ungdommer som ble fremstilt av landets militærstyrker som geriljamedlemmer», sier LAGs Diego Marin, som er tidligere studentleder og politiker i eksil i Norge siden 2008.


Land