Fornyet landside: Honduras

Foto: Vilma Taubo

Foto: Vilma Taubo

Ønsker du et dypdykk i historisk og politisk kontekst i et av landene i Latin-Amerika? Husk landsidene våre! Vi oppdaterer stadig landsidene og den nyeste artikkelen er om Honduras.

Alle landartiklene er skrevet av studenter, aktivister og akademikere med lang erfaring fra landene som blir beskrevet. Det er vanskelig å holde artikler som disse oppdatert i en region hvor utviklingen skjer fort, men med disse artiklene i bunn vil nyhetskilder og andre mer spesifikke tematiske kilder gi langt mer mening. Derfor vil artiklene gi nyttig bakgrunn for alle som søker å forstå en region i rask endring.      


2010-tallet har vært kuppenes, protestenes og kriminaliseringens tiår. Demokratiet forvitrer, volden eskalerer og militæret trer inn i politikken. I Honduras ulmer en dragkamp om landets ressurser, der eliten trekker det lengste strået.


Vår nyeste artikkel om Honduras tar for seg den historiske konteksten, privatiseringen av land og ressurser, den politiske situasjonen, og forbindelsen mellom Honduras og Norge. Den er skrevet av Marianne Gulli, statsviter med masteroppgave om jordkonflikt i Honduras og Guatemala og utekoordinator i Colombia i 2020, og Vilma Taubo, journaliststudent ved OsloMet og representant for LAG Blindern.

Les hele artikkelen her.

Husk at du også kan finne alle nyhetene om Honduras samlet her og alle våre landsider her.


Land