Norfund har opptrådt uaktsomt

Norfund og verdensbanken involvert i kontroversiell vannkraftverk-sak i Santa Cruz Barillas, Guatemala. Ny rapport vil vise at verdensbanken trådte uaktsomt og må ta ansvar. Det må også Norfund gjøre, mener Latin-Amerikagruppene i Norge

Pressemelding, Oslo 20.12.2019

Kommende rapport fra verdensbankens ombudsmann (CAO) blir for øyeblikket diskutert internt, og har fellende konklusjoner av både bankens og Norfunds innblanding i saken.

«Verdensbanken var nødt til å følge opp arbeidet grunnet en offisiell klage, sendt inn på vegne av lokalsamfunnene i 2015. Dette er en gyllen mulighet for Norfund å følge opp saken på egenhånd. Norfund må ta ansvar» sier Kristin Dilani Nadarajah, aktivist og  solidaritetsbrigadist i Guatemala 2019.

Norfund investerte både direkte (til selskapet Hidro Santa Cruz) og indirekte (gjennom den interamerikanske finansinstitusjonen CIFI). Selv om Norfund har trukket tilbake investeringene har de ikke bøtet for de negative konsekvensene prosjektet fikk for lokalbefolkningen. Det har vært en alvorlig kriminalisering av protestanter, økt vold, drap, militarisering, samt erklæring av unntakstilstand i 2013 grunnet demonstrasjoner mot vannkraftverket.

«Vi ønsker at Norfund tar CAOs funn på alvor og forplikter seg til å utarbeide en handlingsplan for å adressere skadene, i samråd og konsultasjon med berørte lokalsamfunn» sier Vilma Taubo, aktivist og solidaritetsbrigadist i Guatemala 2019.

Saken er dagsaktuell fordi rapporten basert på lokalsamfunnets klage i 2015 snart publiseres. Det står i Norfunds egne retningslinjer at de tar sikte på å bøte alle negative sosiale eller miljømessige konsekvenser av deres investeringer. Lokalsamfunnene er fortsatt traumatiserte, og krever nå rettferdighet

Kontakt for ytterligere informasjon:
Kristin Dilani Nadarajah: +47 93011306 kristindilani@gmail.com

Ny rapport om NORFUNDs vannkraftverk i Santa Cruz Barillas, Guatemala

Rapport om "grønne" investeringer i Mellom-Amerika, Latin-Amerika tidsskrift 03-2019

LAGs solidaritetsbrigade i Mellom-Amerika (våren 2019) publiserer en rapport om utfordringene land- og miljøforkjempere møter på i form av økende kriminalisering og vold, med klimakrisen som bakteppe. I denne rapporten analyseres, blant annet, vannkraftverk-sak i Santa Cruz Barillas, Guatemala og NORFUNDs ansvar i saken. Rapporten publiseres i utgave nummer 3-2019 av LAGs tidsskrift Latin-Amerika. Her deler vi kapittel nummer fem i rapporten som handler om Santa Cruz-saken.

«Rettferdighetsperspektivet er essensielt i prosjekter som har utslippskutt, tilpasning og bærekraftig utvikling som mål. Land som Guatemala og Honduras er spesielt utsatt for klimaendringer, og møter på økende utfordringer som kriminalisering og vold mot menneskerettighetsaktivistene og land- og miljøforsvarere (…)

Miljøspørsmål kan ikke sees uavhengig fra en utviklingsprosess. I den latinamerikanske konteksten er også konsultasjonsretten helt grunnleggende. Den innebærer at urfolk og lokalsamfunn har en rett til å bli konsultert når det skal iverksettes tiltak som påvirker dem. Konsultasjonen skal være informert, fri og forutgående. I denne rapporten stiller vi spørsmål ved de norske utviklingsprosjektene i Santa Cruz, Guatemala (…)

I kapittel 5 ser vi på ettervirkningene av et norsk investert vannkraftverk i Guatemala, og peker på behovet for at næringsliv og investeringsfond i utviklingsland må følge menneskerettigheter, konsultasjonsrett, interne retningslinjer og viser behovet for kontrollmekanismer som overholder retningslinjer»

Land