I marsj for «Lula Livre»

Norske Tuva Ressem (24) og Vilde Gjerde Lied (22) deltar i disse dager i en marsj mot Brasilia sammen med tusenvis av brasilianere. «Å hindre Lula i å stille til valg, er å hindre det brasilianske folk å velge sin representant» sier Tuva Ressem.

Mandag 13.08.2018

Valget i Brasil avholdes 7.oktober. Fristen for å registreres som kandidat er 15.august. Det er det brasilianske valgtribunalet (TSE) som avgjør om kandidaturet godtas eller ikke. For at Lula skal bli godkjent mobiliserer nå Brasils sosiale bevegelser stort. Latin-Amerikas største sosiale bevegelse, De Jordløses bevegelse i Brasil (MST), samler tusenvis til marsj med krav om Lulas frigjøring, og rett til å stille som presidentkandidat.

 

«For oss er den politiske forfølgelsen av Lula en forlengelse av kuppet utført mot Dilma Rousseff i 2016. Hvis ikke Lula kan stille som presidentkandidat blir vi frarøvet vår mest populære kandidat og demokratiet er varig svekket.» sier Pablo Neri, som for tiden befinner seg på utveksling hos Latin-Amerikagruppene i Norge.

 

Fra 10. til 15. august samler MST mer enn 5000 aktivister i en nasjonal marsj «Lula Livre». Marsjen går fra tre ulike punkter i landet til Brasilia i solidaritet med Lula, for demokratiet og mot statskuppet. Etter planen skal de nå Brasilia onsdag 15.august.

 

«Vi er i en politisk krise og presidentvalget nærmer seg. Denne marsjen skaper rom til dialog med den brasilianske befolkningen om hva som skjer i vårt land», sier Ceres Hadich, representant av MST i Paraná. 

     

Kontakt for ytterligere informasjon:

Tuva Ressem:tsressem@gmail.com

Vilde G. Lied:vildelied@gmail.com

Diego Marin (informasjons- og organisasjonsmedarbeider): +47 41 07 9393, diego@lagnorge.no

LAG er tilstede på MSTs nasjonale marsj «Lula Livre», som 10.-15. august samler over 5000 mennesker for å stille krav om tidligere president Lulas frigjøring og rett til å stille til valg denne høsten. For demokratiet og mot statskuppet. #MarchaLulaLivre #FoiGolpe

PORQUE MARCHAMOS? - Eg marsjerar for fridom og demokrati. Vi treng denne rørsla denne marsjen skaper for å organisere kampen og venstresida, for å organisere landet. Slik kan vi konstruere ei ny rørsle. Carolina Cruz er generalsekretær i det det nasjonale sekretariatet i MST i São Paulo. #MarchaLulaLivre

PORQUE MARCHAMOS? - For meg viser denne marsjen organisasjonskapasiteten i MST, og dynamikken vi har i det kollektive arbeidet som skaper marsjen. Denne marsjen er korleis MST fungerar, og det er ved å vere tilstede her at ein verkeleg forstår vår kamp og vår stemme. #MarchaLulaLivre Levi de Souza, aktivist i MST

PORQUE MARCHAMOS? - Eg marsjerar fordi eg ser den forferdelige situasjonen Brasil er i i dag. Eg marsjerar fordi eg ønsker Lula fri. Lula har alltid arbeida for oss fattige i landet, medan dei som sit ved makta no sett seg sjølv over oss. Vi bil ha Lula fri, vi vil ha Lula som president, fordi vi ønsker eit betre Brasil. Francisca Gomes de Aimsido er okkupert med MST i Pernambuco. #marchalulalivre

PORQUE MARCHAMOS? - Kampen blir konstruert i det offentlege rom. Derfor marsjerar eg for demokratisering av kommunikasjonskanalane våre, og vil ikkje stoppe før desse er eigd og styrt av folket. For meg er å marsjere å kjempe, derfor marsjerar eg. Wesley Lima er del av kommunikasjonssektoren i MST.

PORQUE MARCHAMOS? Vi marsjerer for å ta tilbake jorden vår, som har blitt okkupert av den store landeier. De siste årene etter statskuppet har vi ikke fått tilbake noe jord. Lula hjalp oss, han støttet kampen vår. Han respekterte vårt folk og ga oss tilbake den jorden som er rettmessig vår. #MarchaLulaLivre Domingo er Kazike for urfolksgruppen Xavante

Etter fem dager ble den nasjonale marsjen Lula Livre i går avsluttet i Brasilia. Flere titusen mennesker var tilstede da Lulas presidentkandidatur ble registrert. Nå er det bare å fortsette å organisere seg og kjempe den daglige kampen for et mer solidarisk og demokratisk samfunn! #MarchaLulaLivre

Land