Infomøte: politisk skolering hos MST i Brasil

Kom å lær av Latin-Amerikas største sosiale bevegelse. Vi søker deltakere til politisk skolering i Brasil. Kom på informasjonsmøte for mer informasjon.

Vi søker deltakere til politisk skolering i Brasil. Kom på informasjonsmøte for mer informasjon!

Latinão varer i 1 måned og samler unge aktivister fra hele Latin-Amerika for politisk skolering og ideutvikling. Det koordineres av MST, LAGs samarbeidspartner i Brasil, og er et samarbeid gjennom den internasjonale bevegelsen Via Campesina.

Kurset starter i midten av september og varer til midten av oktober på MSTs nasjonale skole Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF), rett utenfor São Paulo. I alt har kurset mellom 60 og 100 deltakere. Hovedfokuset på kurset er politisk teori og latinamerikansk historie. I tillegg til politisk skolering inngår dugnadsarbeid på skolen som en del av opplegget.

LAG arrangerer et åpent informasjonsmøte om kurset. Alle som kan tenkte seg å delta på kurset, både nå og i framtida, er velkomne.

Møtet blir avholdt 7. juni klokka 16.30, på LAG-kontoret i Kolstadgata 1 i Oslo. Det er også mulighet for å være med digitalt (gi da beskjed på forhånd til vilde@lagnorge.no).

7. juni, kl. 16:30
Latin-Amerikagruppene i Norge
Kolstadgata 1
Facebook