Følg oss på:
Filterer etter:

Protester mot storprivatisering

21. oktober legges Brasil største oljefunn noensinne ut på anbud. 11 store oljeselskaper har meldt sin interesse, deriblant norske Statoil.

Kampanjen BIT-fritt er lansert

25 fag- solidaritet- miljø- og ungdomsorganisasjonar står bak den nye kampanje mot bilaterale investeringsavtalar (BIT). Måndag starta kampanjen med debatt, appellar og konsert på Litteraturhuset.

Demokrati eller investorstyre?

LAG er en av 25 organisasjoner bak kampanjen BIT-fritt. Les kronikken til koordinator for kampanjen og styreleder i LAG, Tore I. Støve om hvorfor vi er skeptiske til avtaler om investorrettigheter.

Ingen avtale med Honduras

Norge har gjennom EFTA forsøkt å forhandle en frihandelsavtale med Mellom-Amerika. I dag er avtalen konkludert mellom EFTA, Panama og Costa Rica.

Oljefondet støtter ressursran

Samene har vært et forbilde for urfolk andre steder i verden når det gjelder oppnåelse av selvråderett. I Mexico kjemper Zapatistene fortsatt for dette.

LAG støttar Sør-Amerika mot ICSID

Dei søramerikanske landa vil utvikle alternativ til den omstridte investeringsdomstolen. Les brevet sosiale rørsler sendte dei søramerikanske regjeringane.

Demokrati over investorstyre

Latinamerikanske land går saman mot internasjonale investorar. Som alternativ til den forhatte ICSID skal det opprettas ein latinamerikansk domstol for tvistar.

Stortingsmelding om fordeling

Stortinget startet i dag sin behandling av stortingsmelding 25 om rettferdig fordeling i utviklingspolitikken. LAG har kommet med muntlig og skriftlig høringsinnspill.

Verda treng framleis Yasuní

Klima- og utviklingspartiet SV bør støtte Ecuador sitt unike initiativ til å la olja ligge i bakken i eit av dei mest artsrike områda på kloten, uttalar LAG i Bistandsaktuelt.