Følg oss på:
Filterer etter:

Kvinner rett til jord

Nicaraguanske kvinners mangeårige kamp for retten til jord har ført fram. Resultatet er en ny lov som skal bidra til å rette opp historiske skjevheter i landet.

Nei til frihandelsavtale med EU

EU er i ferd med å inngå frihandelsavtale med Mellom-Amerika. Sosiale organisasjoner sier klart nei til avtalen.

Nei til vold mot kvinner

I Nicaragua benyttet en sammenslutning av flere sivilsamfunnsorganisasjoner kvinnedagen til å lansere en ny nasjonal kampanje: "Kvinner for en framtid uten vold"