Følg oss på:
Filterer etter:

El Trabajador

Colombia har lenge vært verdens farligste land for fagforeningsaktivister. I 2010 kom Honduras inn som nest farligst.

Aksjonsveke for Mexico

Meksikanske styresmakter og næringsliv har gjort så store brot på dei faglege rettane at det skaper protest blant fagrørsla på internasjonalt nivå.