Følg oss på:
Filterer etter:

Strukturene som dreper: Fue El Estado

De døde jentene på barnehjemmet i San Jose Pinula er den guatemalanske statens ansvar.

Women on Waves til kai i Guatemala

Militæret i Guatemala forsøker stoppe Women on Waves etter ordre fra president Jimmy Morales

Doris brenner for jordbruk og kvinnekamp

Gjennom Latin-Amerikagruppenes utvekslingsprogram mottar vi hvert år seks latinamerikanske aktivister i Norge. Gjennom en serie intervjuer vil vi presentere disse seks og noen av erfaringene de har med seg fra sine organisasjoner. Dette er Doris fra Guatemala.

Guatemala B-Girls

I Guatemala samles kvinnelige breakdancere og rappere for å ta et oppgjør med volden, og gjøre hverandre sterkere.

Grenseløst kvinnesamarbeid i Guatemala

Aktivist Kirsten Mellin-Olsen har helt siden 80-tallet har kjempet for mayakvinners rettigheter i Guatemala. Her forteller hun om en blodig og brutal historie for urfolkskvinner og om kvinnesamarbeid som fører frem.

Sepur Zarco – en historisk dom

Guatemala kan i dag felle landets første dom for seksuell vold og tortur i krig. «Dommen kan bli et viktig steg i retning forsoning,» sier styreleder i LAG, Marianne Gulli.

Sepur Zarco

Sterke scener fra den pågående Sepur Zarco-rettsaken i Guatemala der kvinner forteller om seksuelle overgrep og forsvinninger som var en del av et strukturelt og målrettet angrep på befolkningen.

Historisk rettssak om seksuelt slaveri i Guatemala

20 år etter at fredsforhandlingene ble avsluttet, skal overgrepene behandles for en nasjonal domstol.

Kvinnenes dag

I Mellom-Amerika er hver dag mennenes dag. Kvinnene ekskluderes fra utdannelse, helse og arbeidsliv og holdes tilbake av en urokkelig machokultur. Eller?