Norfund har opptrådt uaktsomt

Foto: Maria Francisco Sebastiana er bosatt i lokalsamfunnet rundt Santa Cruz Barilla. De forteller om tiden etter igangsettelsen av prosjektet som preget av ustabilitet og arrestasjoner av familiemedlemmer.

Foto: Maria Francisco Sebastiana er bosatt i lokalsamfunnet rundt Santa Cruz Barilla. De forteller om tiden etter igangsettelsen av prosjektet som preget av ustabilitet og arrestasjoner av familiemedlemmer.

Ny rapport fra verdensbankens ombudsmann (CAO) bekrefter uaktsomhet i nedbryting av urfolksrettigheter i vannkraftverksprosjekt i Santa Cruz Barillas, Guatemala. Norfund må ta ansvar, mener Latin-Amerikagruppene i Norge

Pressemelding

Fredag, 12.06.2020

«CAOs rapport bekrefter urfolks anklager om bruk av vold, trusler og undertrykkelse siden prosjektet startet, og at lokalsamfunnet lider fortsatt av prosjektets konsekvenser. Det viser at IFC [Bankens investeringsfond] mislyktes i å sikre at investeringene deres ikke gjør noen skade, særlig i fattige, sårbare samfunn som ble herjet av mange års vold under den guatemalanske borgerkrigen”, sier Christian Donaldson, Oxfams seniorrådgiver for internasjonale finansinstitusjoner. Les Oxfams pressemelding om rapporten.

Rapporten fra verdensbankens ombudsmann (CAO) kommer med fellende konklusjoner av både bankens og Norfunds innblanding i saken, «Rapporten viser at forhånds-gjennomgangen av investeringen og oversyn over prosjektet var mangelfullt, som prosjektets største investor må Norfund svare på kritikken og ta ansvar» sier Kristin Dilani Nadarajah, aktivist og solidaritets-brigadist i Guatemala 2019. 

Norfund investerte både direkte (til selskapet Hidro Santa Cruz) og indirekte (gjennom den interamerikanske finansinstitusjonen CIFI) fra 2011 til 2012. Selv om Norfund har trukket tilbake investeringene har de ikke bøtt for de negative konsekvensene prosjektet fikk for lokalbefolkningen. Det har vært en alvorlig kriminalisering av protestanter, økt vold, drap, militarisering, samt erklæring av unntakstilstand i 2012 grunnet motdemonstrasjoner. 

«Vi ønsker at Norfund tar CAOs funn på alvor og forplikter seg til å utarbeide en handlingsplan for å adressere skadene, i samråd og konsultasjon med berørte lokalsamfunn» sier Vilma Taubo, aktivist og solidaritetsbrigadist i Guatemala 2019. 

I retningslinjene Norfund følger står det at de tar sikte på å bøte alle negative sosiale eller miljømessige konsekvenser av deres investeringer. Lokalsamfunnene er fortsatt traumatiserte, og krever nå rettferdighet. 

LAG ber Norfund om å opprette direkte dialog med lokalsamfunnet om rapportens funn, i tillegg til å iverksette klare retningslinjer som hindrer slike situasjoner til å skje igjen. Dette handler også om ansvaret Norfund har med det norske samfunnet. 

Kontakt for ytterligere informasjon:
Kristin Dilani Nadarajah: +47 93011 306, kristindilani@gmail.comVil du vite mer om saken?

Les artikkelen «Ettervirkningene av et omstridt norsk investeringsprosjekt» (PDF versjon), av Kristin Dilani Nadarajah.

Artikkelen ble publisert i rapporten «Kriminell eller helt» (Tidsskrift LatinAmerika #3 – 2019). Rapporten er laget av LAGs solidaritets-brigadister i Guatemala 2019, og viser hvordan norske bærekraftsprosjekter bidrar til et økende konfliktnivå og en alvorlig situasjon for land-og miljøaktivister. De viser hvordan prosjektene motarbeider sin hensikt, og at det kun er med et grunnleggende rettferdighetsperspektiv, der grundig konsultasjon og menneskerettigheter ivaretas, at klimakrisen kan bekjempes.

Land