Vold mot migranter øker i Guatemala

Foto: Charles Edward Miller i Flickr

Foto: Charles Edward Miller i Flickr

14 internasjonale organisasjoner advarer om trusler og angrep mot organisasjoner som bistår migranter i Guatemala. Etter signeringen av migrasjonsavtale med Trump mottar Guatemala en stor andel av de ulovlige migrantene som deporteres fra USA

18. januar 2020 stoppet mexicanske soldater rundt 1500 migranter fra Mellom-Amerika på grensen mot Guatemala. Uten visum eller reisedokumenter er det ingen som går videre. Selv om Trumps regjering har satt migrasjon som hovedtema i USAs utenrikspolitikk i Mellom-Amerika, er strømmen av migranter som rømmer fra vold, ekstrem fattigdom og undertrykking ikke stoppet.

I stedet for å prioritere årsakene til migrasjon fra Mellom-Amerika har Trump valgt å utpresse El Salvador, Honduras og Guatemala. USAs bistandsmidler til disse tre landene ble stoppet i 2019. Først etter at de gikk med på å signere migrasjonsavtalen, ble bistandsmidlene utløst. I migrasjonsavtalen får Guatemala status som «trygt tredjeland», en internasjonal betegnelse som ifølge FN har til formål å hjelpe flyktninger med å finne et tredjeland som er i stand til å huse dem under samme beskyttelsesvilkår som de får i landet de opprinnelig har søkt asyl til. 

Derfor har avtalen fått mye kritikker fra flere kanter, både internasjonalt og lokalt. Verken Guatemala, El Salvador, eller Honduras er i stand til å tilby beskyttelsen disse migrantene krever og har rett på. Migrasjonsavtalen bryter med det gjeldende internasjonale regelverket og USAs eget lovverk. I Guatemalas tilfelle har avtalen ikke blitt ratifisert av landets kongress. Derfor er ikke avtalen gjeldende, men den nye regjeringen har likevel forpliktet seg fullstendig til iverksetting av den. 

I praksis betyr dette at flere tusener migranter må vandre gatalangs i Guatemala utsatt for akkurat det de prøver å legge bak seg: kriminalitet, narkotika, vold og fattigdom. I fravær ev en reell migrasjonspolitikk gjør sivilsamfunnsorganisasjoner en frivillig innsats for å hjelpe migrantene. Nå er organisasjonene truet. Det er tilfellet til «Casa del Migrante» (migrantens hus) i Guatemala by. 

14 internasjonale organisasjoner som følger migrasjonssaken i Mellom-Amerika tett, advarer nå om trusler og angrep mot «Casa del Migrante» og den livsfarlige situasjonen som oppleves i Guatemala. LAG støtter «Casa del Migrante» og alle sivilsamfunnsorganisasjoner som hjelper migranter i nød i Guatemala. LAG er alvorlig bekymret for sikkerheten til både de frivillige medarbeiderne som jobber i «Casa del Migrante», og spesielt for organisasjonens leder prest Verzelett. 

Les hele uttalelsen her.

Sekretariat
Land