Frontalangrep mot presse- og ytringsfriheten i Brasil

Foto: Gage Skidmore, Creative Commons BY-SA

Foto: Gage Skidmore, Creative Commons BY-SA

Glenn Greenwald, journalisten som avslørte omfattende tegn på korrupsjon i rettsaken mot Brasils tidligere president Lula, risikerer nå lang fengselsstraff. Dette er et frontalangrep mot presse- og ytringsfriheten, uttaler foreningen Reportere Uten Grenser sammen med mer enn 40 andre organisasjoner.

I juni 2019 sjokkerte Glenn Greenwald og The Intercept verden da de publiserte et omfattende gravejournalistikkarbeid som viste hvordan dommer samarbeidet med påtalemyndigheten om anklager i korrupsjonssaken mot Brasils tidligere president Lula.

Denne rettsaken ble avgjørende i Brasils valgkamp, og gjorde det umulig for Lula å stille som presidentkandidat. Dette til tross for at han hadde stor oppslutning og ble av mange ansett som valgets favorittkandidat. I stedet vant den høyrepopulistiske politikeren Jair Bolsonaro. Han utpekte Sergio Moro, dommeren i saken mot Lula, som landets nye justisminister.

Basert på personlige meldinger, som skal ha blitt sendt fra Moros telefon, avslørte Greenwald hvordan dommeren Moro samarbeidet aktivt med påtalemyndighetene om å finne Lula skyldig. Nå starter det samme rettssystemet en rettsak mot journalisten og varsleren Greenwald, som ifølge de brasilianske myndighetene er involvert i cyberspionasje

Glenn Greenwald har vært del av en gruppe journalister som fikk noen av de viktigste prisene innen journalistikk: George Polk-prisen og Pulitzer-prisen for offentlig tjenesteyting. Reportere Uten Grenser og Freedom of Press Foundationhar sammen med mer enn 40 andre pressefrihets- og menneskerettighetsorganisasjoner, skrevet et åpent brev som fordømmer dette angrepet mot pressefrihet i Brasil og samler underskrifter til støtte for Glenn Greenwald.  

LAG har underskrevet oppropet og oppfordrer andre organisasjoner og enkeltpersoner til å gjøre det samme

Land