MST inviterer til internasjonalt kvinnemøte i Brasilia

De jordløses bevegelse (MST) i Brasil inviterer til internasjonalt kvinnemøte for jordløse kvinner i kamp og motstand, 5.-10. mars i Brasilia.

I løpet av MSTs 35 år lange historie har jordløse kvinner spilt en nøkkelrolle i konstruksjonen og i retningen av kampen for land, jordbruksreform og sosial transformasjon. Oppbygging av nye sosiale relasjoner, uten undertrykkelse, har vært en viktig del av denne kampen. Nå inviterer kvinnene til et møte hvor de forventer 4000 kvinner fra egen organisasjon, og 500 fra internasjonale organisasjoner.

Kvinnene i MST skriver i møteinvitasjonen at "For oss, kvinner fra MST, er dette første landsmøtet for jordløse kvinner en
viktig prosess for refleksjon, samling, skaping og styrking av vår
erfaring og vår kamp gjennom utveksling med forskjellige organisasjoner som kjemper fra grasrota, nasjonale og internasjonale.
Derfor inviterer vi allierte organisasjoner til å delta i dette viktige MST-møtet. 

Som MSTs samarbeidsorganisasjoni Norge har LAG mottatt invitasjon til møtet. Interesserte medlemmer bes ta kontakt med sekretariatet på daglig.leder@lagnorge.no. Frist for å melde sin interesse er 26. januar

MST sørger for kost og losji på møtet, men reisekostnader til møtet dekkes ikke.

Land