Valg i Guatemala: #JegVelgerVerdighet

Foto: Andrea Ixchiu

Foto: Andrea Ixchiu

¿Hvorfor plages vi av at en småbonde og urfolkskvinne er presidentkandidat? spør Lenina García, leder av studentforeningen AEU

I gårsdagens pressemelding "Valg i Guatemala: Vold, korrupsjon og undertrykkelse" viste vi til et av valgets store overraskelser: urfolkskvinnen Thelma Cabrera. Fra å ha vært helt usynlig i medielandskapet har hun krabbet seg opp på en 4. plass. Noen meningsmålinger hevder til og med at hun kan komme til andre valgrunde.

Samtidig har hennes kandidatur blitt stigmatisert av mainstream media og i sosiale medier, der den strukturelle rasismen i Guatemala kommer til syne som aldri før.

I den anledning deler vi denne teksten av Lenina García, leder av studentorganisasjonen AEU, om hvorfor hun velger å stemme på Thelma Cabrera og hva hennes kandidatur betyr for Guatemala.

Teksten ble opprinnelig publisert i Prensa Comunitaria 10 juni 2019. Det er en personlig meningsytring og reflekterer ikke nødvendigvis AEU sin holdning.


¿Hvorfor plages vi av at en småbonde og urfolkskvinne er presidentkandidat?


Det er utfordrende å delta som kvinne i det politiske liv. Vi har blitt opplært til å tro at vi ikke evner, at vi ikke er hverken den rette typen eller skolerte nok til å kunne delta. Når det da er snakk deltakelsen til en småbonde- og urfolkskvinne som selv har følt på kroppen det å leve i fattigdom, da blir fordommene og hindringene enda større

Thelma Cabreras deltakelse i valgkampen er derfor en milepæl for alle kvinners kamper i dette landet. På tross av alle hindringene som har blitt påført oss av dette rasistiske og “machistiske” systemet, har hun hatt styrken til å gå motstrøms og stille som presidentkandidat

I henne reflekteres kampene til mine formødre

Lenina García

I henne reflekteres kampene til mine formødre, de som også ble omringet av fattigdom, som måtte migrere i søken etter muligheter, eller som ikke kunne fullføre skoleutdanningen sin. Men deres kunnskap og deres daglige kamp for våre liv strekker seg mye lenger enn en universitetsgrad og utgjør en bærebjelke for folkets og folkenes utvikling.

Thelma Cabrera sitt kandidatur utfordrer oss mer enn noen gang, fordi hun representerer alle de kampene som har blitt usynliggjort og kriminalisert av dette kolonialistiske og patriarkalske systemet: kvinnenes kamp for et verdig liv, kampen til de som forsvarer sine territorier, småbøndenes kamp

Hvis muligheten for at en kvinne med denne bakgrunnen kan bli Guatemalas neste president bekymrer eller plager oss, bør vi spørre oss selv hvilket verdisystem og hvilke prinsipper vi forsvarer når vi bor i et land med skyhøye fattigdomsindikatorer som på sin vei har medført sult og sosial urettferdighet.

Thelma Cabrera sitt kandidatur utfordrer oss mer enn noen gang, fordi hun representerer alle de kampene som har blitt usynliggjort og kriminalisert av dette kolonialistiske og patriarkalske systemet

Lenina Garcia

Som ung kvinne og innbygger i dette landet velger jeg å offentliggjøre min støtte og solidaritet til Thelma Cabrera. Når en kvinne gjør seg bevisst og hever sin stemme, så gjør hun det ikke bare for hennes egen del, men for en hel generasjon. Dette bryter med den påførte logikken der vi er produkter av vår realitet, og gjør oss til subjekter og skapere av historien

La oss ikke handle ut fra frykt. Håpet og gleden forener oss som kvinner. I by og land åpner vi rifter og sprekker i systemet, og i dag mer enn noen sinne sier vi #vaacaer (det vil falle) for det er vi som velter det.

#elijodignindad #jegvelgerverdighet

Lenina García
Leder av studentorganisasjonen AEU
Land
Stikkord