Bidra til LatinAmerika?

LatinAmerika-redaksjonen tar imot ideer og forslag til tekster og temanummer, samt bilder, illustrasjoner og kommentarer. Tidsskriftet tar opp aktuelle tema i regionen og saker som ikke nødvendigvis omtales i andre norske medier. Tidsskriftet inneholder nyheter, kultur, politikk, reportasjer, kronikker, bilder og annet aktuelt stoff både direkte fra Latin-Amerika og fra latinamerikanske miljøer i Norge. Særlig ønsker LatinAmerika å skrive om sosiale gruppers arbeid for endringsprosesser i de latinamerikanske landene, med fokus på arbeiderrettigheter og fagforening, urfolk og kvinner. LatinAmerika er LAGs eget tidsskrift, men er redaksjonelt uavhengig. Bladet kommer ut 3 ganger i året og har et opplag på 900 eksemplarer.

Har du lyst til å bidra enda mer, lages bladet av en frivillig redaksjon og søker alltid etter nye medlemmer. Oppgavene redaksjonsmedlemmer må bidra til er korrekturlesing, kontakt med forfattere og bidragsytere, valg av bilder, i tillegg til faglige diskusjoner om Latin-Amerika og norske interesser i regionen.

Redaksjon

Som redaksjonsmedlem i LatinAmerika får du kunnskap og erfaring i administrative og redaksjonelle oppgaver knyttet til fysiske publikasjoner, du vil øke dine skriveferdigheter, nettverk og holde deg oppdatert om situasjonen i regionen. I tillegg vil du møte andre som deler dine interesser og entusiasme om både aktivisme og faglige diskusjoner. Har du lyst til å bli med i redaksjonen? Send en kort søknad til latinamerika@gmail.com med motivasjonen din til å bli med på laget.

Skribent

Ønsker du å skrive en artikkel, et debattinnlegg, en reportasje eller en bokanbefaling? Send inn ditt forslag til latinamerika@gmail.com, og redaksjonen gir deg videre informasjon om tekniske og innholdsmessige krav.

Kontakt

Ved generelle henvendelser til redaksjonen, ta kontakt på latinamerika@gmail.com

Vil du sitte i redaksjonen?

Har du lyst til å bli med i redaksjonen? Send en kort søknad til latinamerika@gmail.com