De andre historiene - fortellinger av Subcomandante Marcos

De andre historiene er fabler fra urfolksbevegelsen Zapatistene i Mexico, og deres kamp for verdighet. I denne boka er noen av fortellingene gjort tilgjengelige på norsk.Fabelsamling fra Chiapas, Mexico

Zapatistene har siden de ble verdenskjente i 1994 kjempet for en mer rettferdig verden. I deres hverdagsliv står arbeidet for selvorganisering i tråd med sin kultur og tradisjon sentralt. Gjennom fortellinger formidler de på poetisk vis sitt politiske budskap om en mer rettferdig verden. Fablene bærer dagsaktuelle tema om respekt for mangfold og viktigheten av å anerkjenne verdien i at vi er forskjellige. I «De andre historiene» er fjorten zapatistfabler tilgjengelig på norsk.

Boken er en del av informasjonsarbeidet til LAGs solidaritetsbrigade som var Chiapas, Mexico våren 2012. Inntektene fra salget går til Zapatistenes Gode regjeringer på landsbygda i Chiapas, Mexico.

Land
Tags