Revolusjonen som svant

Brigaden har nå tilbrakt 3 fantastiske måneder i Nicaragua.

Vi har satt oss inn i en politisk situasjon som i starten kunne være vanskelig å forstå, men vi har etter hvert dannet oss et
klarere bilde på landet hvor ingenting er svart-hvitt. Som vår koordinator advarte oss før vi kom hit: Nicaragua er ikke for nybegynnere.

Her er vårt 3. og siste reisebrev.

God lesning!