Nyhetsarkiv
Filterer etter:
Matsuverenitet
Brigade

Å være kvinnelig bonde og brigadist i Latin-Amerikagruppene i Norge

Å komme til Norge har medført mange endringer som språk, tidssone, klima, mat osv. Alt dette har imidlertid ført til at jeg har fått nye personlige og organisatoriske lærdommer.