Nyhetsarkiv
Filterer etter:
Handel og finans

Bolivia i bresjen for ny FN-resolusjon

Latin-Amerikagruppene støtter resolusjonsforslaget om en ny gjeldsslettemekanisme som 133 utviklingsland i G77 fremmet i FN denne uken.

Trøbbel med eksport av quinoa

Den internasjonale interessen for quinoa har sin pris for lokalbefolkningen, som nå må betale mer for maten.

Latin-Amerikas alternativ til frihandel

Dagens frihandelsavtaler lukkas ikkje i å skape vekst som kjem verdas mange fattige til gode. I Latin-Amerika derimot settast mål og middel i rett rekkjefølgje. ALBA brukar handel som eit verkemiddel for lokal produksjon og med forståing for landa sine ulike situasjonar drivast solidaritet i praksis.

Plurinasjonalitet under press

Bolivia: Over 1500 urfolk fra lavlandet har demonstrert siden 15. august mot statens planlagte veiutbygging. Brasil har store interesser i veien, og alle er interessert i oljen.

Liv kan ikkje patenterast

Bolivia har foreslått større endringar av avtaleteksten i WTO som omhandlar patentering.

ALBA-TCP

15. til 17. oktober 2009 vart Det første stormøtet for Rådet av dei Sosiale Rørslene for ALBA-TCP haldt i Cochabamba. Her vart medlemmane av dei sosiale rørslene i Bolivia og fleire andre ALBA-land som Cuba, Ecuador, Nicaragua og Honduras samla for å utarbeide ein felles plattform og politikk for å betre samarbeid mellom grasrota og storpolitikken i ALBA-TCP. Ein kan spørje seg om dette er reell politisk påverknad frå dei sosiale rørslene eller om denne deltakinga berre er eit spel for galleriet for å gje ALBA-TCP eit demokratisk bilete utad.