Nyhetsarkiv
Filterer etter:
Emne

Monsantofrø truer Haiti

Monsantos store donasjoner av hybridfrø, kunstgjødsel og sprøytemidler truer det tradisjonelle landbruket på Haiti, og kan gjøre småbrukerne avhengig av Monsanto i alle ledd.

Gjeldsslette til Haiti

IMF sletter gjeld på 1,7 milliarder kroner til Haiti. Samtidig gis landet et nytt lån fra IMF til gjenoppbygging etter jordskjelvet i januar.

Fattigdomsbusiness på Haiti

Nesten all internasjonal hjelp etter jordskjelvet kanaliseres gjennom de over 10 000 NGOene som jobber på Haiti. Dette er ikke problemfritt i gjenoppbyggingen av landet.

Haitis Marshall-plan

Få uker før en giverkonferanse om Haiti, snakkes det om en Marshall-plan for haitianerne. Hva må til for å unngå tidligere feiltrinn i gjenreisningen av Haiti?

Amerikansk tiårsplan for Haiti

Mens USA har lagd en «tiårsplan» for Haiti, krever haitianere at utviklingsarbeidet etter jordskjelvet skjer på deres premisser og ut fra deres behov.

Holt tilbake redningsfolk

Etter jordskjelvet i Haiti holdt Norge tilbake både redningsfolk og helsepersonell. Nå skal den norske innsatsen gjennomgås av Utenriksdepartementet.

Krokodilletårer frå Baby

Baby Doc, tidlegare diktator på Haiti, ville gje 45 millionar til det jordskjelvramma heimlandet sitt. Då han vart kasta ut av det fattige landet i 1986, tok han med seg 2,5 milliardar.

Hukommelsessvikt?

USA sin okkupasjon av Haiti ser ut til å ha gått å gløymeboka for den norske kommandanten som fekk uttale seg på NRK i dag tidleg.

Lukter profitt i nøden

Det er ikke bare lukten av lik som siver ut av ruinene i Port-au-Prince. USA-baserte leiesoldater lukter nå også mulig profitt på Haitis tragedie.