La oss snakke om Latin-Amerika
Latin-Amerikagruppenes solidaritetsbrigade arrangerer våren 2017 debattserien “La oss snakke om” der vi løfter temaer vi mener får for lite plass i utviklingsdebatten. Temaet for neste og siste debatt er rett og slett Latin-Amerika og oppmerksomheten Latin-Amerika får i Norge. 

Med enkelte unntak, som fredsforhandlingene i Colombia, vies Latin-Amerika generelt svært lite oppmerksomhet i det offentlige ordskiftet. Noen symptomer på dette: I 2017 kommer Universitetet i Oslo til å legge ned Latin-Amerikastudier. Det er få diskusjoner om Latin-Amerika på politisk nivå. Ingen av de store mediehusene har fast ansatte korrespondenter i Latin-Amerika, og generelt er det lite pressedekning fra regionen. Norge gir stadig mindre i bistand til Latin-Amerika og i utdanningssystemet og pensum er regionen generelt lite representert. Vi ønsker å komme til bunns i hvorfor det har blitt slik, om det er et problem og hva vi eventuelt kan gjøre med det. 

Det innledes til debatt av Roy Krøvel som er professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus og som nylig har skrevet et bokkapittel om norsk mediedekning av Latin-Amerika. 

Paneldeltakere:
- Marianne Gulli, daglig leder i Latin-Amerikagruppene
- Benedicte Bull professor ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo og leder for Norsk Nettverk for Latin-Amerikaforskning
- Einar Hagvaag, utenrikskommentator i Dagbladet med lang fartstid i Latin-Amerika
- Roy Krøvel, professor i journalistikk på Høgskolen i Oslo og Akershus

Debatten modereres av Aslak Bonde.