LAG 40 år
I 2017 markerer Latin-Amerikagruppene i Norge sitt 40 årsjubileum. Med jubileumskonferansen 13. og 14.oktober ønsket vi å belyse noen dilemmaer på venstresida knyttet til imperialisme, ressursutvinning og media.