Kalender
Velkommen til en samtale om betydningen av solidaritetsarbeidet mellom Norge og Chile. Det blir to panelsamtaler.
27. september, kl. 18:00
Komiteen for markering av 50 år siden kuppet i Chile
Internasjonalen, Oslo
Facebook
Velkommen til en chilensk musikk-aften på Majorstuen seniorarena, i Slemdalsveien 3A. Det blir levende musikk, mat og drikke. Åpent og gratis for alle.
29. september, kl. 18:00
Komiteen for markering av 50 år siden kuppet i Chile
Majorstuen seniorarena, Slemdalsveien 3A, Oslo
Facebook
Velkommen til en chilensk filmdag på Chateu Neuf! Det blir visning av 5 dokumentarer med tema; menneskerettigheter, urfolks kamp, og Chile i dag. Arrangementet er åpent for alle.
1. oktober, kl. 13:00-19:00
Komiteen for markering av 50 år siden kuppet i Chile
Chateu Neuf
Facebook