Følg oss på:
Skrivekløe

Skrivegruppa

Skrivegruppa jobber for å få frem LAGs standpunkter til aktuelle problemstillinger i Latin-Amerika. Skrivegruppa skriver nyhetssaker til eksterne medier på vegne av LAG, samt nyhetssaker til nettsidene. 

Har du lyst til å være med i skrivegruppa? Send en mail til info@latin-amerikagruppene.no. 


LAG-bloggen

Vil du skrive for LAG-bloggen? Bloggen "Folk og røvere" er LAGs egen blogg, drevet av LAG Trondheim. 


Tidsskriftet LatinAmerika

Tidsskriftet LatinAmerika er LAGs eget tidsskrift, men er redaksjonelt uavhengig fra LAGs politikk. LatinAmerika skal ta opp aktuelle tema på kontinentet, og samtidig ta opp saker og tema som en ikke nødvendigvis omtales i andre norske medier. Kontakt redaksjonen på info@latin-amerikagruppene.no