Komitéen for forente bønder- CUC
Comité Unidad Campesina, “komitéen for forente bønder”, er en guatemalansk bondeorganisasjon som ble stiftet under borgerkrigen i Guatemala i 1978. CUC hadde som formål å samle ulike bondeorganisasjoner landet over i kampen mot militarisering, mot diskriminering av urfolk, og for en rettferdig lønn i landbruket. Siden den gang har organisasjonen jobbet mot det urettferdige og undertrykkende systemet som har preget Guatemala helt siden kolonialiseringen.

Arbeidet med å jobbe mot den økonomiske og militære undertrykkelsen begynte allerede i 1972, og regnes som den «første fasen» til organisasjonen. Fra stiftelsen i 1978 og fram til 1982 var organisasjonen nødt til å arbeide hemmelig for å unngå forfølgelse fra myndighetene under den væpnede konflikten. Siden fant en omorganisering av organisasjonen sted fram til undertegnelsen av fredsavtalen i 1996. Tiden fra undertegnelsen av fredsavtalen og fram til i dag regnes som CUCs fjerde fase.


I løpet av alle disse årene har CUC jobbet for småbønders tilgang på jord. De har startet opp mindre samfunnsprosjekter lokalt og å jobbet for å sikre rettferdige arbeidsvilkår og levevilkår for gårdsarbeidere. Et særlig fokus har vært på jordspørsmål. Både med arbeidet for en rettferdig fordeling av jord i et land der mektige landeiere eier mesteparten av den dyrkbare jorda, men også gjennom teoretiske og praktiske kurs om agroøkologi. Kjemisk gjødsling er utbredt i Guatemala. Å bevare og å ta tilbake forfedrenes kunnskap om jorda har derfor vært en essensiell del av arbeidet.


CUC består i dag av bønder og arbeidere som organiserer seg i lokale, kommunale og regionale komitéer, samt én nasjonal komité med hovedkontorer i Guatemala by. Nærmere 8000 familier fra nesten 200 ulike lokalsamfunn landet over er med i organisasjonen, som gjennom grasrotmobilisering og politisk skolering arbeider opp mot politiske og offentlige besluttningsrom. CUC sitt motto er «Cabeza clara, Corazón solidario, Puño combativo», «Klart hode, solidarisk hjerte, kjempende knyttneve.»