Sør-nordutveksling
Som en del av Solidaritetsbrigadene er vi i LAG vertskap for aktivister fra våre samarbeidspartnere i Latin-Amerika. I 2024 kommer det to aktivister fra Guatemala og Colombia. De skal ha base i Oslo, men vil reise rundt om i landet for spre informasjon om den politiske situasjonen de kommer fra. De lærer også lære om norsk organisering og matsuverenitet, sivilsamfunnet i Norge, og hvordan arbeide i en norsk kontekst.

Engasjer deg

Det finnes mange måter å engasjere seg i brigaden på! Vi trenger hjelp til både å være vertskap for brigadistene, tolker, reisefølge og faddere som kan vise dem rundt og bli med på arrangementer. Dette er en super måte å bli kjent med brigadistene og kampene på begge kontinenter. Ta kontakt med brigade@lagnorge.no om du ønsker å bidra med et av punktene under, eller bare er nysgjerrig på programmet til brigaden.

Vertskap

Sør-brigadistene trenger et sted å bo i Oslo under deres opphold i Norge, fra mars til august. Har du et rom eller en seng og litt hjerterom til overs? Send en e-post til brigade@lagnorge.no. Norec-prosjektet dekker husleien.

Bli fadder

Faddergruppa er et tiltak for å gjøre brigadistane bedre kjent med grasrota i LAG, bli med på våre aktiviteter og å bli bedre kjent med Oslo som by.

Fadderrollen er en god mulighet til å bli ekstra godt kjent med de besøkende brigadistene, lære mer om grasrotbevegelser i Latin-Amerika og øve litt spansk eller portugisisk. Kontakt oss på brigade@lagnorge.no dersom du ønsker å være med i faddergruppa.

Bli med på gårdsopphold

Vil du lære mer om økologisk jordbruk i Norge og norsk landbruk i praksis? I samarbeid med Norges Bonde og Småbrukarlag vil brigadistene bo og jobbe på to småbruk i slutten av august/begynnelsen av september. Vi søker LAG-aktivister som ønsker å reise sammen med brigadistene. LAG dekker reise og mat, så du kan være med uansett hvor du bor i landet. Meld din interesse til brigade@lagnorge.no.

Bidra som tolk

Brigadistene som besøker oss i år snakker spansk og er derfor avhengige av tolk på enkelte møter og aktiviteter mens de er i Norge. Vi er derfor på utkikk etter nye tolker som kan hjelpe med dette. Oppdragene er betalte. Vi har også et tolkekurs knyttet til sosiale bevegelser og matproduksjon som er tilgjengelig for alle aktivister i LAG. Ta kontakt om du er interessert.

Tidligere sør-nordbrigader

Les om deltakerne på sør-nordutvekslingen i 2019 her.


Oppdatert 02.11.2023.