Rød april, for jordreform og mot røde tall

April er måneden for småbrukernes kamp. 17.-18.april demonstrerer bønder og småbrukere utenfor det norske stortinget. I Brasil demonstrerer jordløse, småbrukere og landarbeidere hele måneden.

17.april 1996 ble 21 jordløse landarbeidere drept av militærpolitiet, og ytterligere 69 personer ble hardt skadd, under en demonstrasjon i Eldorado do Carajás i Brasil. Landarbeiderne sto opp for retten til mat og jord, men ble møtt med brutal politivold. Hendelsen er en av de mest grusomme overgrepene den brasilianske staten har begått mot jordløse familier, og 28 år senere lever de skyldige ennå med straffefrihet.

Massakren i 1996 huskes verden over og 17.april har fått navnet Den internasjonale dagen for småbrukernes kamp, for å minnes, men også for å videreføre kampen småbrukere og jordløse fører over hele verden. I Brasil er det protester og aksjoner hele måneden, for De jordløses bevegelse (MST) er det Rød april med slagordet "Okkupasjon, for å fø Brasil!”.

Rød april viser til de mange aksjonene verdens største bevegelse av jordløse og småbrukere vil gjennomføre i løpet av måneden for å løfte kravet om folkelig jordreform, retten til jord og ønsket om politisk og sosial transformasjon. Okkupasjon har gjennom historien vært en av de viktigste metodene for å kreve omfordeling av jord i landet, der 2 % eier 50 % av jorda.

MST sitt krav om folkelig jordreform handler om “et bærekraftig landbruksprosjekt for å produsere mat til hele Brasils befolkning i by og bygd, bekjempe sult, stå opp mot agrobusinessen, som bruker slavearbeid og sentraliserer jorda, mens de sprer mer elendighet og ødeleggelse på landsbygda.”

Når Norsk bonde- og småbrukarlag inntar Eidsvoll plass 17.april er det Den internasjonale dagen for småbrukernes kamp. Kravet er ikke en populær jordreform, men i likhet med Brasil er kravet verdige forhold for matprodusenter i hele landet. Det skal demonstreres mot en ekstrem sentralisering av jord og matproduksjon. Mot en jordbruksmodell som gir en skummelt lav selvforsyningsgrad på 40 %. Og det skal demonstreres mot falske lovnader fra politikere som går til høyresiden for å sikre flertall til sitt nye tallgrunnlag.

Vi kan ikke akseptere et tallgrunnlag som ikke er rota i virkeligheten. Tallgrunnlaget er ekstremt viktig, fordi disse tallene legges til grunn i jordbruksforhandlingene. Regjeringa vil nå beregne bondens inntekt, legge på 20 % på denne inntekta og deretter sammenligne inntektsnivået med andre arbeidstakere i Norge. I tillegg legger regjeringa fortsatt opp til at bønder og småbrukere skal arbeide 145 timer mer i året enn lønnsmottakere, samtidig som lønnen skal være den samme. Det er teknisk, men heng med, for det er så utrolig langt ifra greit.

Det føles banalt å måtte skrive, men vi er nødt til å ha et tallgrunnlag rota i virkeligheten. Økonomien i næringa er på bristepunktet. Oversettelse: det finnes ikke penger til å produsere mat, bønder går konkurs eller på veggen fordi de ikke har råd til å selge gården. De har ikke råd til å selge gården! Fordi gjelda er for høy! Flere og flere bønder legger ned drifta, og kostnadene øker, mens inntektene uteblir. Og midt opp i dette påstår regjeringa at nå har de funnet oppskriften på å øke norsk selvforsyning til 50 %. Ja, ikke sant.

Vi sees på Eidsvoll plass på Den internasjonale dagen for småbrukernes kamp! Vi sees under Rød april, i Brasils gater og jordokkupasjoner! Vi sees der småbrukerne kjemper, for nå må vi stå sammen for et rettferdig matsystem verden over!

Frøya Torvik, brigadist hos MST