LAG sender observatører til Pilmaiken, Chile under urfolkskonsultasjoner

Etter arkeologiske funn på prosjektområdet til Statkraft i Pilmaiken-elva i Chile har utbyggingen stanset opp. Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) vil være tilstede under andre runde med konsultasjoner i mai, 2024.

I Chile kjemper urfolk mot Statkrafts planlagte vannkraftverk. De frykter utbyggingen kan bety slutten for deres kultur. Siden 2015 har de kjempet mot Statkrafts prosjekter i deres hellige elv. Nå er utbyggingen til av et vannkraftverkene stanset fordi det er blitt gjort arkeologiske funn.

Dette har utløst en serie med konsultasjoner som den statlige kulturminneinstitusjonen i Chile skal gjennomføre i løpet av 2024 (Consejo de Monumentos Nacionales de Chile).

Siden begynnelsen av konflikten har Mapuche-folket møtt massivt press, forfølgelse og diskriminering. Internasjonal oppmerksomhet er et sikkerhetsnett for Mapuche-aktivister. LAG har fulgt denne saken over flere år, og støtter mapuchenes krav om å blir hørt, og retten til selvbestemmelse over egne territorier.

Vi mener at Statkraft har begått flere feil i møte med mapuchene, og at det nå er det på tide å rydde opp og gå mapuchene i møte.

På forespørsel fra mapuche williche-samfunnene Koyam Ke Che og Leufu Pilmaiquen Maihue sender vi en delegasjon til Chile som vil observere konsultasjonene.

Vil du ha mer informasjon?

  • Kontakt Silje Hvilsom Kvanvik, 41852691, silje@lagnorge.no