Møt brigadistene i Latin-Amerika

I 2024 er det totalt 15 brigadister spredt utover Brasil, Colombia, Guatemala og Norge. Hele ni av dem er i Brasil på utveksling hos De jordløses bevegelse (MST). Bli bedre kjent med Brigada Internacional Abya Yala i Brasil og de andre sør-brigadistene i Guatemala og Colombia. I løpet av tiden i på brigade skal de lære om alternativer til det globale matsystemet og hvilken rolle småbønder spiller for å sikre matsuverenitet.

Brigada Internacional Abya Yala i Brasil

Yonairo fra Colombia på brigade i Brasil

Yonairo er fra Colombia og kommer fra organisasjonen CNA (Coordinador Nacional Agrario). Han er bonde og sosial leder i småbrukerbevegelsen i Catatumbo, som forsvarer jordbruksrettigheter. Yonairo studerer agroøkologi og har allerede mye erfaring med skolering og spørsmål knyttet til matsuverenitet. Et av hovedfokusene under brigadeoppholdet er knyttet til bioinsumo (økologisk gjødsel og plantevernmidler). Yonairo tar et spadetak med glede, men er også glad i en god carrangadans!


Lish fra Guatemala på brigade i Brasil

Lish er fra regionen Maya Mam i Guatemala og er på utveksling med Conavigua og representerer organisasjonen CUC (Comité de Unidad Campesina)). Han er en allsidig musiker, og aktiv innen kunstnerbevegelsen kalt Xelajuj N´oj - MAIX N´o. Med faglig bakgrunn innenfor miljøforvaltning er han aktiv i saker som forsvar av territorium, kampen for retten til vann og skogvern. Under brigadeoppholdet kommer Lish til å fokusere spesielt på MSTs kooperativer. Trubaduren Lish tar gjerne opp gitaren, og har alltid en kampsang på lager.

Ingrid fra Norge og Chile på brigade i Brasil

Ingrid er bibliotekar, kulturarbeider og drammenspatriot. I LAG har hun hovedsakelig jobbet med norske energiselskaper og sosiale bevegelser i Chile. I tillegg har hun vært innom styret, på gårdsbrigade og organisert forskjellige kunst- og kulturprosjekter. Ellers er hun glad i å være på jordet på Linderud andelsgård eller i en mørk kinosal. Ingrid er full av nysgjerrighet og overraskelser!

Colin fra Norge på brigade i Brasil

Colin er fra Svartlamon i Trondheim, og har vært aktivist siden de lenka seg til et tre i nabolaget som 12-åring. Organisasjonsarbeidet begynte for fullt under studietida i England, der de studerte kulturstudier. I tillegg til å være illustratør, er Colin aktiv i Ivar Matlaus bokkafé og mediekollektivet Bråkmakern, blant et mangfold av prosjekter. Boligpolitikk og skeiv kamp er fokusområder - men det meste funker for Colin!

Juana fra Guatemala på brigade i Brasil

Juana er fra Quiché i Guatemala og er på brigade med Conavigua og representerer Comite de Unidad Campesina (CUC). Hun har tatt del i sosiale bevegelser og folkelig utdanning (educacion popular), ofte med et antropologisk blikk. Hun er interessert i kvinners og ungdommers rolle i grasrotarbeid, på landsbygda og i byen. Under brigadeoppholdet ligger fokuset på pedagogikk og skolering. Juanas sterke stemme inspirerer til kampånd og politisk artikulering!

Juliana fra Guatemala på brigade i Brasil

Juliana kommer fra Casario Chuimanzana i Guatemala, og er tilknyttet organisasjonen CONAVIGUA. Kvinneorganisering, agroøkologi og medisinplanter er hennes fokusområder både i Guatemala og under brigadeoppholdet. Her i Brasil er hun i sitt ess når hun blir kjent med urtehagene og de tilknyttede helsetilbudene. Gjennom sitt politiske arbeid formidler hun sin mayakultur med stolthet.

Maria fra Norge og Tyskland på brigade i Brasil

Maria vokste opp i Oslo, men har en fot i flere kulturer: Hun har blant annet bodd og studert i Tyskland og Brasil. I løpet av den tiden har Maria engasjert seg i sosiale bevegelser som (blant annet) kjemper for asyl- og boligpolitikk. Maria bruker sin interesse for språk, musikk og nettverk til å skape nye perspektiver og innganger til aktivisme. Hun tar gjerne frem pandeiroen for å spille opp til både fest og kamp!

Olivia fra Norge på utveksling i Brasil

Olivia var på selvorganisert brigade i fjor, sammen med sin bysøster Maria. Dette var starten på organisasjonsarbeidet i LAG. Hun har jobbet med språk og pedagogikk, i tillegg til arbeid på økologiske gårder rundt i Europa. Olivia er interessert i å bygge videre på kunnskapen om jordbruk, for å veie opp for den urbane oppveksten. Hun finner glede og interesse der andre ikke gjør det - og sprer mye latter i gjengen.

Frøya som er på utveksling med De jordløses bevegelse

Frøya var brigadist i 2016, og har siden hatt oppgaver i de fleste av LAGs organisatoriske rom. Hun var utekoordinator for solidaritetsbrigaden i 2019-2020. og utdanna seg senere til agronom innen økologisk landbruk som et verktøy i kamen for rettferdige matsystemer. Nå skal hun være åtte måneder i Brasil for å bli klokere på hvordan en av verdens største sosiale bevegelser arbeider i kampen for jord, for folkelig jordreform og sosial transformasjon av samfunnet. Som brigadist er hun opptatt av at lærdommem og inspirasjonen fra organiseringa i Latin-Amerika bringes tilbake til organisasjonen og aktivister i Norge. "Hvis ikke betyr det fint lite at vi er her".

Brigadister i Colombia

Sacnicté på forberedelskurs i Arbelaez i Colombia

Saknicté er ei maya q'eqchi'-kvinne som er 29 år som er på utveksling gjennom Conavigua. I Guatemala bor hun i urfolkssamfunn Q'eqchi' - Po'qomchi, Wach Saq' Kaq, i Alta Vera Paz . Dette området er organisert av CUC. I to år har de kjempet for å forsvare og gjenopprette området som tradisjonelt har tilhørt maya q'eqchi-folket. Det startet med at under pandemien i 2020 ble urfolk i omårdet hardt rammet av stormene ETA og IOTA, hvor mange familier måtte søke tilflukt og mange av bostedene deres ble erklært som ubebebolige og høyrisikområder for naturkatastrofer av myndigehtene. Lenge levde de uvisshet om hvor de kunne bo, og deså derfor et behov for å organisere segfor å okkupere kommunal grunn for å kreve tilgangen til jord og et sted å bo som er en menneskerettighet.

Sacnicté sier dette om å være brigadist: "Å få utveklse erfaringer med andre er grunnleggende for vår kamp for å forsvare territoriet vårt i Guatemala."

Irineu fra Brasil på brigade i Colombia

Irineu er landbrukstekniker som kommer fra De jordløses bevegelse i Pará i Brasil. Mesteparten av tiden bruker han på landsbygda for å driv med replante avskogede områder. I tillegg jobber han med å fremme en nasjonal jordbruksreform blant bønder i MSTs bosettninger og høsting av sunn mat. Han er på utveksling i Colombia i Arauca og besøker bønder i området hvor han deltar i politiske og ideologiske møter og workshops som fremmer fordeler ved økologisk drift og hvordan agroøkologi er en viktig strategi i produksjonen av sunn mat.

Erick på brigade i Colombia

Erick er fra San Juan Comalapa de Chimaltenango og er medlem i organisasjonen Conavigua. Han studerer juss og kommer fra en familie som lager håndbarbeid, og jobber for retten til et verdig liv. For Erick er det å være brigadist i et annet land en mulighet for å løfte stemmen til familie, organisasjon og til urfolk som ble undertrykt og fysisk og psykologisk mishandlet av den guatemalanske hæren under borgerkrigen.

Brigadister i Guatemala

Diego Alejandro ble født i Vereda la Esmeralda i Tolima. Han er 27 år gammel, og er for tiden i landet Guatemala. I Colombia er han en del av CNA og jobber aktiviteter for unge mennesker som fremmer agroøkologi som en alternativ jordbruksmetode i lokalsamfunn rundt La Esmeralda, og til administrasjon av kooperativer eller nabolagsbutikker.

Han er en del av prosessen "Guardias Campesinas" som er en ordning hvor bønder kollektivt vokter over områdene sine og lokalsamfunnene for å beskytte dem og som et tiltak for å beskytte sosiale ledere.

Ønsker du mer informasjon om brigadeprosjektet? Sjekk ut info-sidene våre om prosjektet.