Nytt hefte lansert!

Denne uken har vi sammen med LO i Oslo og Norsk Folkehjelp lansert nytt hefte om Statkraft sine investeringer i Sør-Chile.

Utdrag

"Statkrafts vannkraftanlegg i elva Pilmaiquén i mapuchenes territorier bryter utfolks rettigheter. Selskapet har ikke tatt innover seg at det er et område hele mapuche-folket har en sterk historisk, kulturell og spiritull tilknytning til. For at en grønn omstilling skal lykkes må den også være rettighetsorintert!" (side 5)

"Et selskap som operer i urfolksområder i Chile kan ikke drive ansvarlig, uten å ta hensyn til konflikten mellom mapuchene og den chilenske staten: Mapuchene har ikke engang fått tilbake vannet som ble privatisert og landområdene de ble frarøvet for mindre inn 50 årsiden" (side 12)

Rapporten er skrevet av en arbeidsgruppe fra LAG, Norsk Folkehjelp og LO i Oslo