Kampen om jorda

Foto: Foto: Davi Abarca/ MST

Foto: Foto: Davi Abarca/ MST

Vi er på trykk i Klassekampen sammen med Spire og Norsk bonde- og Småbrukarlag i anledning 17 april: Den internasjonale småbrukerdagen. Les debattinnlegget her!

I 2018 vedtok FNs generalforsamling erklæringen om rettene til småbønder og andre arbeidsfolk i bygder (UNDROP). Norge var blant 52 land som avsto fra å stemme. Siden da har bønders rettighetskamper blitt stadig mer aktuelle.

I Colombia, et av landene med mest landran og skeivest fordeling av landressurser i verden, kjemper bønder for sine landrettigheter, parallelt med at de utsettes for vold og overgrep for å i det hele tatt organisere seg. I Norge blir samenes rett til land og kultur krenket av staten selv. I Palestina brukes sult som våpen i det pågående folkemordet. Palestinske bønder har blitt frarøvet land og utsatt for vold i flere tiår av israelske bosettere. Nå har volden eskalert til et ekstremt nivå, bønder har sluttet å gå ut på jordene sine fordi de med høy sannsynlighet blir skutt om de gjør det, og den interne fordrivelsen er ufattelig høy. Dette kommer i tillegg til forgiftning og varig ødeleggelse av palestinernes jord og vannressurser.

Over hele verden trues småbønders livsgrunnlag

Over hele verden trues småbønders suverenitet og livsgrunnlag av multinasjonale selskap som stadig karer til seg økt makt og kontroll over både innsatsfaktorer og matvaresalg.

UNDROP styrker vernet av småbønder som kjemper mot okkupasjon, tvangsfordrivelse, forurensing, utpressing og vold, og for gode liv med frihet til å dyrke jorda i tråd med lokale behov og ønsker. Den løfter retten til jord, mat, vann og helsevern, kontroll over egne frø, til å ytre og organisere seg, og til egen kultur. Implementeringen av erklæringen er i gang, men den blir sterkere jo flere som slutter seg til erklæringen og arbeidet knyttet til denne.

På den internasjonale småbrukerdagen 17. april ber vi derfor på nytt om at Norge slutter seg til FN-erklæringen for småbønders rettigheter, UNDROP. Vi lever i ei skjebnetid, og har ikke råd til at verdenssamfunnet kaster småskala matprodusenter under bussen til fordel for noen år med kostnadseffektivisering og kapitaldrevet profittjag, eller overser brutale regimer og krigers innvirkning på de små matprodusentene. Norge bør stå på riktig side av historien og kampen for ei levelig framtid for bønder og bygdefolk.

Inga Haugdahl Solberg
(Latin-Amerikagruppene i Norge)
Ragnhild Holtan og Lise Saga
(Spire)
Margit Fausko
(Internasjonalt utvalg Norsk bonde- og Småbrukarlag)