Invitasjon: Bli med i redaksjonen til tidsskriftet LatinAmerika!

En av de viktigste tingene vi i LAG gjør, er å spre informasjon om Latin-Amerika. I over 29 år har tidsskriftet blitt en av de viktigste nyhetskildene vi har i Norge. Nå er redaksjonen på aktiv jakt etter redaksjonsmedlemmer. Er dette deg?

LatinAmerika er LAGs eget tidsskrift med nedsatt uavhengig redaksjon.

Som redaksjonsmedlem i LatinAmerika får du et utløp for ditt engasjement. Du får kunnskap og erfaring i redaksjonelle oppgaver knyttet til publikasjoner, du vil øke dine skriveferdigheter, utvide ditt nettverk og være en av de første som får viktige oppdateringer om situasjonen i regionen. I tillegg vil du møte andre som deler dine interesser og entusiasme om både aktivisme og faglige diskusjoner.

Tidsskriftet inneholder nyheter, kulturstoff, politikk, reportasjer, kronikker, bilder og annet aktuelt stoff både direkte fra Latin-Amerika og fra latinamerikanske miljøer i Norge. Særlig ønsker LatinAmerika å skrive om sosiale gruppers arbeid for endringsprosesser i de latinamerikanske landene, med fokus på arbeiderrettigheter og fagforening, urfolk og kvinner. Mange kjente navn har vært bidragsytere og Tidsskriftet står i dag som en av de viktigste alternative nyhetskilder fra regionen.

Bladet kommer ut 2-3 ganger i året og har et opplag på ca. 1100 eksemplarer. LatinAmerika skal ta opp aktuelle tema i regionen, og samtidig ta opp saker og tema som en ikke nødvendigvis omtales i andre norske medier. Det leses av medlemmer, abonnementer, aktivister, politikere, biblioketbesøkende i Norge for å nevne noen.

Du kan lese tidligere utgaver her.

Redaksjonen søker aktivt etter nye hender til å lede arbeidet. Visste du at du kan bli å bestemme retningen til Tidsskriftet og hvilke saker vi formidler? Send en e-post til latinamerika@gmail.com hvor du kort forteller om din interesse, disposisjon og kontaktinfo, så blir du kontaktet.