Spørsmål og svar om Brigadeprosjektet 2024

Fikk du ikke med deg informasjonsmøtet om Brigadeprosjektet mandag 13. november? Fortvil ikke, vi har samlet det viktigste som ble tatt opp her.

Hva mener dere med politisk skolering?

Slik vi forstår politisk skolering i dette prosjektet er det en helhetlig tilnærming til læring, som kombinerer mer teoretisk undervisning og praktisk læring gjennom å ta del i og oppleve og folks liv og arbeid på grasrota i Latin-Amerika. Målet er at folk som reiser på solidaritetsbrigade blir skolerte i temaer som internasjonal solidaritet, urettferdighet og matsuverenitet, både gjennom undervisning fra MST og andre organisasjoner i Brasil, men også gjennom menneskemøter, tilstedeværelse og hverdagsliv. Vi mener at det å ta del i noens hverdagsliv gir innsikt i kampen disse menneskene fører på en helt unik måte.

Politisk skolering er et begrep som ofte brukes av partier og organisasjoner på venstresida. Selv om LAG og våre partnere i Latin-Amerika er partipolitisk uavhengige er vi godt forankret på venstresida politisk. Dette betyr ikke at du må befinne deg på venstresida for å reise på brigade, men du må være innforstått med å representere LAG og våre politiske verdier.

Hvori Brasil vil man reise på brigade?

Det er ennå ikke bestemt hvor i Brasil man skal reise på brigade. Når vi finner ut av hvor vi skal reise er det en kombinasjon av hva LAG er interesserte i, og hva MST har behov for. De første par ukene vil man bo på MST sin nasjonale skole, ENFF som ligger i Guararema, i delstaten São Paulo.

Hva er ENFF og hvor ligger det?

ENFF, eller Florestan Fernandes nasjonale skole (Escola Nacional Florestan Fernandes) er MST sitt nasjonale utdanningssenter, som befinner seg i Guararema, i delstaten São Paulo. Hit kommer aktivister fra hele Latin-Amerika og resten av verden for å delta på kurs og politisk skolering. Når man deltar på kurs på ENFF så bor man også der, og sover på sovesal sammen med andre mennesker som deltar på andre kurs eller møter. I tillegg så bidrar man inn i den kollektive organiseringen av skolen med matlaging, rengjøring og arbeid i parsellhagen.

Hvor lenge er det obligatoriske forberedelseskurset til LAG i Norge?

Tidligere har forberedelseskurset til LAG vart i 10 dager. Det er nå kortet ned til 5 dager, og det vil etter all sannsynlighet finne sted i Oslo-området i midten av februar, rett før avreise til Norec-kurset i Bogotá og videre utveksling.

Når får vi beskjed fra Norec om dato for kurset i Bogotá?

Det er ikke bekreftet når kurset i Bogotá vil finne sted, men etter all sannsynlighet i slutten av februar.

Hvor lenge varer språkopplæringen, og blir det på ENFF?

Vi legger opp til at språkopplæringen skal gå over hele utvekslingsoppholdet på seks måneder. Deler av denne vil være mer tradisjonell klasseromsundervisning, men mye blir også egenlæring, spesielt når man er på uteopphold på landsbygda. Det vil være viktig å ta ansvar for egen læring.

Bør man være i Oslo for de 4 månedene med etterarbeid?

Man trenger ikke være i Oslo for etterarbeidet etter utveksling, men vi ønsker at man befinner seg i Norge slik at det er enklere for gruppa å møtes fysisk i løpet av etterarbeidsperioden.

Blir det ingen høstbrigader fremover?

Det er riktig, det blir bare en brigade i året i 2024 og 2025, som er de to årene vi har avtale med Norec som finansierer prosjektet. Vi utelukker ikke at dette kan endres etter den prosjektperioden.

Trenger man vaksiner for å reise på brigade?

Ja, det anbefales enkelte reisevaksiner for å reise til Brasil. Vi følger anbefalingene til norske helsemyndigheter, men prosjektet dekker kun de anbefalte reisevaksinene ved reise til Brasil. Sjekk ut FHIs nettsider for å se hvilke som er anbefalt.

Hvor reiser brigaden i 2025?

Det er ikke bestemt hvor den norske brigaden skal reise i 2025, men etter planen blir det Colombia.

Når vil man åpne for søknad for 2025 og ca. når får man vite om man får plass?

Det er ikke bestemt ennå når vi vil åpne for søknad i 2025 dessverre, men det vil skje i høstsemesteret i 2024. Når vi har annonsert søknadsfrist for brigaden i 2025, vil vi også skissere når man kan forvente å få svar på om man har fått plass. Vi ønsker å gjennomføre denne prosessen tidligere enn vi har gjort i år (som det skjer i løpet av november).

Les mer og søk om å reise på solidaritetsbrigade til Brasil i 2024 her. Har du flere spørsmål kan du sende oss en e-post til elise@lagnorge.no.