Oppdatering fra Landsmøtet i LAG

Landsmøtet valgte nytt Landsstyre, samt ny ledertrio bestående av to nestledere og en styreleder. Det ble vedtatt ny arbeidsplan og kampanje om demokratiutvikling i Latin-Amerika med spesielt fokus på valgene i Colombia og Brasil, og de nye grunnlovsprosessene i Latin-Amerika.

I mars hadde Latin-Amerikagruppene i Norge sitt første fysiske Landsmøte på to år. Landsmøtet ble avholdt på Frivillighetshuset i Oslo, med mulighet for digital deltakelse. Alle lokallag brukte sine delegatplasser, og vi hadde en rekke observatører på møtet. Vi fikk hilsningstaler fra både Attac Norge og SAIHs ledere, samt inspirerende hilsninger fra to av brigadeprosjektets partnerorganisasjoner i Latin-Amerika. I tillegg fikk vi skolering fra Amnesty Norge om menneskerettssituasjonen for aktivister i Latin-Amerika.

Landsmøtet valgte nytt Landsstyre, samt ledertrio bestående av to nestledere og en styreleder. Nestlederne er Maillaray Irribarra og Ingrid Fabiola Moen, og Larissa Avelar fortsetter som styreleder i 2022. Vi gratulerer, og gleder oss til arbeidet!

Etter gode diskusjoner gjennomførte Landsmøtet en rekke vedtak. Landsmøtet vedtok at LAG Norge i 2022 skal sette søkelys på regionalt geopolitiske viktige presidentvalg og på øvrige demokratiserende prosesser i Latin-Amerika. Dette blir vår nasjonale kampanje i landsmøteperioden. Det ble også vedtatt en arbeidsplan som organisasjonen skal strukturere sitt arbeid rundt, og det ble gjort vedtektsendringer i paragrafer §12 og §13.

Delegaten fra LAG Bergen varslet om at deres årsmøte vedtok å trekke lokallaget fra organisasjonen Latin-Amerikagruppene i Norge, med begrunnelse i en uenighet om tolkning av organisasjonens vedtekter. Saken har tidligere blitt stemt over i Landsstyret, og ble igjen vurdert på LAG Norges Landsmøte hvor Kontrollkomiteens tolkning fikk støtte. Latin-Amerikagruppen Bergen er nå en egen organisasjon uavhengig av LAG Norge. De legger likevel vekt på et ønske om å fortsette solidaritetsarbeidet i samarbeid med de av LAG Norges lokallag og arbeidsgrupper som ønsker det. Alle LAGs medlemmer i Bergen og omegn er fortsatt hjertelig velkomne i LAG Norge. Ta kontakt med sekretariatet dersom du som medlem har spørsmål om videre aktivitet.

Vi gleder oss til et nytt år med solidaritetsarbeid for og med grasrota i Latin-Amerika!